ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Archiwum wpisów za okres: Maj 2017

Od stycznia roku 2016 prowadzimy Sieć Pedagogów – Powiat Wrocławski. Jest ona otwarta dla wszystkich zainteresowanych pedagogów placówek współpracujących z PZPPP. Ideą sieci jest wzajemna wymiana doświadczeń i materiałów pomiędzy jej uczestnikami. Celem tej wymiany jest usprawnienie działań pedagogów, ułatwienie pracy i podniesienie efektywności.

Zgłoszenie do sieci można kierować do Moniki Goś na adres monikagos.wroc@gmail.com

Do chwili obecnej na stronie Sieci Pedagogów – w ramach FORUM podjęte zostały następujące tematy: Czytaj dalej

  1. Konkurs dla:
  • szkolnych liderów ds. motywacji do nauki przeszkolonych w roku 2015/2016 oraz ich opiekunów
  • każdego ucznia i nauczyciela, który działa w szkole na rzecz wspierania innych uczniów
    w  budowania i wzmacnianiu  motywacji do nauki

Zachęcamy szkolnych  liderów ds. motywacji do nauki oraz ich opiekunów (przeszkolonych w ramach Akcji Motywacja w roku 2016),  którzy w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 kontynuowali pracę na rzecz  wspierania innych uczniów w budowaniu motywacji do nauki (np. zajęcia, konkursy, gazetki szkolne, pomoc koleżeńska itp.)

 Konkurs skierowany jest także do wszystkich osób Czytaj dalej