ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Archiwum wpisów za okres: Czerwiec 2017

Uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.

Za kontynuację działań na rzecz budowania motywacji do nauki u uczniów oraz wspieranie szkolnych liderów wyróżniamy:

Panią Magdalenę Lisowską – nauczyciela języka polskiego ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Węgrach

oraz jej podopieczne- aktywne szkolne… Czytaj dalej