ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

1 marca, godz. 10.00
”Szkolenie liderów ds. motywacji do nauki” – projekt aktywizujący dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

  • 1 etap szkolenie liderów – reprezentantów szkół podstawowych, wykład z prezentacją multimedialną i elementami warsztatu, przekazanie materiałów szkoleniowych
  • 2 etap – prowadzenie szkoleń przez uczniów wśród rówieśników (III- IV. 2016r)
  • 3 etap – wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych liderów (V. 2016r.)   (szczegóły w regulaminie )

 

2 marca, godz. 17.00
”Motywacja dziecka do nauki – wyzwanie dla rodziców” spotkanie dla rodziców zainteresowanych tematem budowania motywacji do nauki u dziecka

 

Zapisy na spotkania dla Szkół i Rodziców: warsztatyrodzice@gmail.com

Forma spotkań: wykład + warsztat
Prowadzący: Marta Tęcza – pedagog, Sylwia Wolna – psycholog, terapeuta, Jagoda Pękalska – psycholog
Miejsce: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, Wrocław