ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.

Za kontynuację działań na rzecz budowania motywacji do nauki u uczniów oraz wspieranie szkolnych liderów wyróżniamy:

Panią Magdalenę Lisowską – nauczyciela języka polskiego ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Węgrach

oraz jej podopieczne- aktywne szkolne liderki ds. motywacji:

Julię Łozińską z klasy VI

Ewę Kobę z klasy V

Gratulujemy!  🙂

Dyplomy uznania wyślemy pocztą.

Wyróżnione osoby zostaną zaproszone do współtworzenia kolejnej edycji Akcji Motywacja.