ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

W dniu 1 marca 2016 roku w siedzibie głównej poradni przeprowadzony został warsztat dla uczniów w ramach Akcji Motywacja. Stanowił on szkolenie dla liderów, którzy następnie na bazie otrzymanej prezentacji multimedialnej prowadzili zajęcie dla kolegów w swoich szkołach.

W warsztatach dla liderów wzięło udział  33 uczniów wraz z opiekunami z 16 szkół podstawowych z naszego powiatu.

11 szkół nadesłało sprawozdania z przebiegu prowadzonych wśród uczniów zajęć warsztatowych (lista na dole strony).

Zgodnie z przyjętym w regulaminie akcji kryterium ilościowym nagradzamy najbardziej aktywnych liderów-uczniów.

 

 ZWYCIĘZCY:

Liderzy Patrycja Dudek i Tomasz Jakubaszko

ze Szkoły Podstawowa w Świętej Katarzynie, której przeprowadzili 10 godzin zajęć i przeszkolili 104 swoich kolegów.

Opiekun: Bogumiła Sus

 

WYRÓŻNIENIA:

  • Liderzy Barbara Sroka i Wojciech Król

ze Szkoły Podstawowej w Siedlcu, którzy przeprowadzili 9 godzin zajęć i przeszkolili 82 swoich kolegów

Opiekun: Marlena Ciszewska

  • Liderzy Zofia Kowal i Tomasz Żygadło

ze Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim  – przeprowadzili 8 godzin lekcyjnych, przeszkolono 76 uczniów

Opiekun: Agnieszka Capaja-Smolis

  • Szczególne podziękowania składamy uczestnikom Akcji ze Szkoły Podstawowej w Świątnikach za obszerne sprawozdanie opatrzone bardzo ciekawymi fotografiami.

 

Nagrody i dyplomy dla zwycięzców wyślemy pocztą na adres szkoły.

Bardzo serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy wzięli udział w Akcji-Motywacji a w szczególności tym, którzy z dużym zaangażowaniem, o którym możemy wnioskować na podstawie nadesłanych sprawozdań, prowadzili zajęcia w szkołach.

Dziękujemy również za pozytywne komentarze dotyczące Akcji, które MOTYWUJĄ nas do kontynuowania AKCJIJ

 

Cytaty:

Zamierzamy kontynuować projekt, ponieważ jest warty pokazania innym uczniom.

Po zakończeniu zajęć jedna z uczennic klasy piątej zapytała swoją młodszą siostrę o motywację do nauki – cytat:„dla kogo się uczysz dla siebie czy dla mamy?”

 

-dzieci były bardzo zadowolone z tego, iż szkolone są przez swoich kolegów- to pokazało im, że same są w stanie przeprowadzić szkolnie.

Chcemy w naszej szkole rozwinąć to zagadnienie. Planujemy zorganizować kolejne zajęcia na ten temat, które bardziej szczegółowo pozwolą zgłębić poznane treści np. dotyczące typów inteligencji.

Uważam, że projekt sam w sobie jest super skonstruowany i wart jest kontynuacji w kolejnych latach.

Sądzę, że projekt należy kontynuować przez dłuższy czas, ponieważ jest bardzo wartościowy i atrakcyjny, przede wszystkim dla dzieci. Ważne jest również to, że to właśnie dzieci prowadzą, a w czasie prezentacji wymieniają się między sobą swoimi wnioskami, spostrzeżeniami i radami.

 

Lista szkół , które nadesłały sprawozdania:

Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie

Szkoła Podstawowa w Jordanowie Śląskim

Szkoła Podstawowa w Siedlcu

Szkoła Podstawowa w Świątnikach

Szkoła Podstawowa w Długołęce

Szkoła Podstawowa w Mietkowie

Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa w Węgrach

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce

Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim