ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02
 1. Konkurs dla:
 • szkolnych liderów ds. motywacji do nauki przeszkolonych w roku 2015/2016 oraz ich opiekunów
 • każdego ucznia i nauczyciela, który działa w szkole na rzecz wspierania innych uczniów
  w  budowania i wzmacnianiu  motywacji do nauki

Zachęcamy szkolnych  liderów ds. motywacji do nauki oraz ich opiekunów (przeszkolonych w ramach Akcji Motywacja w roku 2016),  którzy w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 kontynuowali pracę na rzecz  wspierania innych uczniów w budowaniu motywacji do nauki (np. zajęcia, konkursy, gazetki szkolne, pomoc koleżeńska itp.)

 Konkurs skierowany jest także do wszystkich osób (uczniów oraz pracowników szkół*: nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych),  które  szczególnie interesują się tematem motywacji do nauki  oraz działały w tym zakresie w szkole (np. organizacja  konkursu, wykonana gazetka szkolna, przeprowadzone lekcje, pomoc rówieśnicza w nauce i inne).

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić załączony przez nas formularz i wysłać go mailem na adres: liderzymotywacji@gmail.com

 lub osobiście/pocztą na adres: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław (z dopiskiem Akcja Motywacja 2017 konkurs)

Ostateczny termin nadsyłania  zgłoszeń: 31.05.2017 r.

Najprężniej działające osoby zostaną nagrodzone. Informacja o ich działaniach zostanie opublikowana na stronach internetowych Poradni oraz Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Zwycięzców zaprosimy także do wystąpienia w roli prelegenta oraz przedstawienia innym swoich akcji, pomysłów i sukcesów podczas kolejnej edycji  szkolenia liderów ds. motywacji w roku szkolnym 2017/2018  w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Ogłoszenie wyników konkursu na naszej stronie internetowej do dnia 17.06.2017 r.

* także innych instytucji i placówek, które działały na rzecz budowania motywacji do nauki uczniów na terenie Powiatu Wrocławskiego (np. biblioteki, świetlice środowiskowe)

 1. Motywacja do nauki? Co to jest i jak ją wzmacniać? – wspólne spotkanie rodziców i dzieci
 • wymiana dobrych praktyk między rodzicami i dziećmi, dyskusja, wspólne poszukiwanie skutecznych sposobów oraz rozwiązywanie problemów i napotykanych trudności
 • moderowanie spotkania: Marta Tęcza –pedagog
 • termin: godzina 17.00- 18.30, dnia 25.05.2017 r.
 • miejsce: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131,
 • zapisy na adres mailowy: liderzymotywacji@gmail.com

FORMULARZ nauczyciele

FORMULARZ uczniowie