Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach. Czytaj dalej

Szanowni Państwo, w związku z formami wsparcia oferowanymi dotychczas przez naszą Poradnię – w tym szczególnie szkoleniami i prelekcjami prowadzonymi przez psychologów, pedagogów i logopedów – zawiadamiamy o wprowadzanych w bieżącym roku zmianach.

Wdrażamy mianowicie nowe formy szkoleń dedykowane małym… Czytaj dalej

Organizacja pracy poradni od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,… Czytaj dalej