Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach. Czytaj dalej

Szanowni Państwo!

Już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, który odbędzie się w dniach  15-21.10.2018 r.,  pod hasłem „Bądź   architektem   swojego szczęścia”.

Inicjatywa ta kierowana jest do uczniów zainteresowanych planowaniem kariery zawodowej, wyboru dalszego kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej, Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach Czytaj dalej

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić wszystkich logopedów pracujących na terenie Powiatu Wrocławskiego na: POWIATOWE FORUM LOGOPEDÓW które odbędzie się 18.10.2018 roku w Starostwie Powiatowym, ul. Kościuszki 131, w godzinach 11.00-13.00 w sali numer 118 (I piętro).
Pragniemy, by organizowane przez nas Forum miało charakter cyklicznych spotkań i było miejscem wymiany poglądów i doświadczeń logopedycznych, z jakimi mamy do czynienia w codziennej pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Wierzymy, że współpraca środowiska logopedów może przynieść ogromne korzyści dla naszych podopiecznych.

Czytaj dalej

Rozpoczynamy zapisy do grupy socjoterapeutycznej. Zajęcia planujemy prowadzić w siedzibie głównej przy ul. Kościuszki 131 we Wrocławiu w godzinach popołudniowych w wybranym stałym dniu tygodnia. Ofertę adresujemy do uczniów w wieku 14+ z terenu Powiatu Wrocławskiego którzy posiadają wskazania do takiej formy terapii.
Chętnych prosimy o zgłaszanie swoich dzieci pod adresem mailowym kancelaria@pzp.edu.pl, w tytule maila prosimy napisać „socjoterapia – zgłoszenie” a w treści wyłącznie wiek i płeć dziecka (bez danych osobowych) oraz następujące sformułowanie: „Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji zwrotnej od Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych na ten adres mailowy po zakończeniu naboru”. Na zgłoszenia czekamy do 15.10.2018.

W Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu pojawiły się oznaczenia przestrzeni za pomocą pisma Braille’a. Na każdym z pomieszczeń znajduje się tabliczka z informację o numerze pomieszczenia i jego przeznaczeniu.

Treść, forma i układ tabliczek były konsultowane z Polskim Związkiem Niewidomych. Wprowadzenie takich udogodnień jest odpowiedzią na potrzeby klientów z dużą dysfunkcją wzroku, w szczególności rodziców dzieci które są przyprowadzane na diagnozę. Następnym etapem dostosowywania usług Zespołu Poradni do potrzeb wszystkich klientów będzie opracowanie specjalnych nakładek na wnioski i pozostałe dokumenty wypełniane przez rodzica.

 

W ubiegłym roku szkolnym 2017/2018 w ramach działań Naszej Poradni zrealizowana została akcja profilaktyczna przeciwko agresji i przemocy „Wspólna sprawa”.

W kwietniu 2018 r. odbyło się wspólne dla nauczycieli, uczniów i rodziców szkolenie „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole”. Było ono pierwszym punktem w harmonogramie Naszych działań. Szkolenie służyło pogłębieniu i uporządkowaniu wiedzy na temat agresji i przemocy oraz zainspirowaniu i przygotowaniu uczestników do dalszego działania w swoich szkołach. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby z 8 szkół/placówek. Uczestnicy aktywnie brali udział w szkoleniu, wstępnie zaplanowali działania w swojej szkole oraz otrzymali materiały pomocnicze do ich realizacji. Wszyscy zostali zaproszeni do udziału w kolejnym spotkaniu. Odbyło się ono w czerwcu. Przybyli na nie przedstawiciele z 7 szkół. Niestety nie wszyscy rodzice mogli ponownie się z nami spotkać. Uczestnicy podczas Naszego spotkania byli otwarci i aktywni. Okazało się, iż podjęli wiele ciekawych działań w swoich szkołach, które spotkały się z dużym zainteresowaniem, szczególnie uczniów. Uczniowie, rodzice i nauczyciele podzielili się swoimi dokonaniami i sukcesami, nowymi pomysłami, a także opowiedzieli trudach pracy związanej z zapobieganiem i rozwiązywaniem tak istotnych problemów, z którymi mierzy się chyba każda szkoła. Dawali sobie pozytywne wzmocnienia i wsparcie. Podczas akcji udało się stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów, spostrzeżeń oraz doświadczeń związanych z występowaniem agresji i przemocy w szkole.

Dziękujemy uczestnikom ze wszystkich szkół za obecność, aktywność, zaangażowanie we współtworzenie akcji. Czytaj dalej