ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Organizacja pracy Zespołu Poradni sezonie urlopowym lipiec – sierpień 2014:

Terapie – wstrzymane z wyjątkiem kontynuacji terapii logopedycznych, Integracji Sensorycznej oraz terapii systemowej rodzin.

Diagnozy – prowadzone przez cały okres urlopowy zgodnie z terminami podanymi podczas rejestracji telefonicznej.

Kancelaria:
od 1 do 13 lipca – czynna w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00
od 14 lipca do 1 sierpnia – czynna w dni robocze w godz. 8:00 – 12:00 (urlop pracownika Kancelarii, tylko najpilniejsze sprawy)
od 2 do 31 sierpnia czynna w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00


Akcja – Uczeń Zdolny

Uczeń Zdolny – ciekawy, twórczy, niezależny

Zapraszamy pedagogów, nauczycieli, rodziców na konsultacje dotyczace wspierania uczniów zdolnych zapisy pod numerem 71 722 20 02

10.06.2014  godz. 11:00 – 16:00

W zakładce dokumenty do pobrania: materiały informacyjne, kwestionariusze, narzedzia do pracy z uczniem

 


Spotkanie dla rodziców dzieci z objawami ADHD

4 czerwca 2014r. Dniem Rodzica dziecka z objawami:

• zaburzonej uwagi i dekoncentracji
• nadmiernej ruchliwości
• impulsywności

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Powiatu Wrocławskiego na spotkanie poświęcone trudnościom bycia rodzicem dziecka w diagnozą lub podejrzeniem ADHD (zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi/ zespołu hiperkinetycznego).

Czas: 4 czerwca 2014r., godziny 16.00-17.30
Miejsce: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, sala 218
Zgłoszenia: telefonicznie: 71 722 20 02 lub mailowo: kancelaria@pzp.edu.pl
(z dopiskiem: spotkanie dla rodziców 4.06.2014)
Prowadzący: psycholog Anna Szymańska i pedagog Marta Tęcza
Forma: Wykład z elementami warsztatowymi

Spotkanie jest bezpłatne.


Tydzień profilaktyki zaburzeń percepcyjnych

PROFILAKTYKA ZABURZEŃ PERCEPCYJNYCH DZIECI 5-6-7 l.

Do Rodziców i Nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym, początkowej nauki w szkole, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach publicznych i społecznych na terenie gminy: Sobótka oraz Mietków.

Szanowni Państwo.
W związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego dziecka, zapraszamy do współpracy przy organizacji „Profilaktyki zaburzeń percepcyjnych dzieci 5-6-7 l.”

Celem tego przedsięwzięcia jest wczesna diagnoza sprawności funkcji percepcyjnych i motorycznych, ważnych dla procesu uczenia się, gromadzenia doświadczeń dziecka i jego wiedzy o świecie, poprzez:- percepcję wzrokową, słuchową,- mowę oraz sprawności motoryczne.

Warunkiem udziału dziecka w kompleksowym badaniu przesiewowym, jest:
ZGŁOSZENIE DZIECKA PRZEZ PLACÓWKĘ /wymagana zgoda rodzica/
– należy podać: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia dziecka, nazwę placówki przedszkolnej lub szkoły, tel. kontaktowy z koordynatorem badań w placówce.

Kompleksowe badanie przesiewowe, w tym porady i konsultacje dla rodziców, odbywać się będą w Gabinecie zamiejscowym Poradni, w Sobótce, ul. Św. Jakuba 3 lub w placówce macierzystej dziecka.

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ:
profilaktyka_zmysly.pzp@wp.pl

Zgłoszenie udziału dzieci w kompleksowych badaniach należy dokonać do 6 maja b.r.
Rozpoczęcie akcji profilaktycznej planowane jest z początkiem maja b.r. Zakończenie, w czerwcu b.r. W celu ustalenia terminu indywidualnych diagnoz, z koordynatorem badań w placówce dziecka, skontaktuje się osoba z zespołu diagnostycznego.

PLAKAT INFORMACYJNY DO POBRANIA

 


Grupy socjoterapeutyczne dla gimnazjalistów

GRUPA SOCJOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

RODZICE! Trwają zapisy młodzieży gimnazjalnej do grup socjoterapeutycznych, które rozpoczną się w kwietniu 2014 r.
Zapraszamy dzieci i młodzież z trudnościami emocjonalnymi, problemami w relacjach z rówieśnikami oraz z trudnościami w adaptacji do nowych warunków związanych ze zmianą sytuacji życiowej (np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły itp.)
Podczas spotkań uczestnicy wzmacniają poczucie własnej wartości oraz uczą się porozumiewania się z innymi, kształtowania wzajemnych relacji, radzenia sobie z emocjami w sposób konstruktywny.

Osoby zainteresowane zapisaniem swojego dziecka na grupę lub chcące uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt telefonicznyz kancelarią Poradni:71 722 20 02
Przyjęcie na grupę odbywa się po konsultacji z rodzicami i dzieckiem.

Ilość uczestników: 6-8 osób
Czas: poniedziałek 16.00-18.00, kwiecień-czerwiec 2014r.
Miejsce spotkań: siedziba Poradni we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131
Prowadząca: Jagoda Ziober-Pękalska – psycholog,socjoterapeuta

Uwaga! Zapisy do końca marca 2014r.Zajęcia uruchamiane są w momencie zebrania się grupy dzieci w określonym przedziale wiekowym.

 


Szkoła Dla Rodziców – Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Serdecznie zapraszamy rodziców, którzy chcieliby doskonalić się w roli rodzica oraz lepiej porozumiewać się ze swoim dzieckiem, na cykl zajęć warsztatowych pt.

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Zapisy trwają do końca marca 2014r.

Zastanawiasz się dlaczego Twoje dziecko Cię nie słucha? Szukasz sposobu, żeby porozumieć się ze swoim dzieckiem? Chcesz doskonalić swoje umiejętności wychowawcze?

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia warsztatowe:
„Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Cz. 1.

To cykl spotkań dla rodziców, którzy mają ochotę i czas aby:
• Lepiej poznać i zrozumieć potrzeby i zachowania swojego dziecka
• Skuteczniej porozumiewać się ze swoim dzieckiem
• Dowiedzieć się jak zachęcać dziecko do współpracy
• Przyjrzeć się i ocenić swoje dotychczasowe metody wychowawcze
• Podzielić się swoim doświadczeniem w roli rodzica
• Nauczyć się jak wprowadzać pozytywną dyscyplinę wykluczając agresję
• aktywnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych
• wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

SKRÓCONY PROGRAM ZAJĘĆ:

1. Zajęcia zapoznawcze i integracyjne. Jakie cele stawiamy sobie wychowując dzieci? Z jakimi trudnościami najczęściej się borykamy? Jak lepiej zrozumieć zachowania i potrzeby swojego dziecka (oraz własne)?
2 i 3. Dlaczego, aby dziecko nas słuchało, sami musimy być dobrymi słuchaczami? Jak słuchać, by dziecko do nas mówiło? Dlaczego nie da się „pominąć” uczuć i jak pomóc dzieciom, by lepiej radziły sobie z własnymi
4. Jak można skutecznie zachęcić dziecko do współpracy? Jak mówić, by dziecko nas słuchało?
5. Czy karanie to dobra metoda wychowawcza? Jakie są konsekwencje stosowania kar? Jak utrzymać „pozytywną dyscyplinę” bez karania? Podsumowanie zajęć i przypomnienie najważniejszych umiejętności.

WARSZTATY ZOSTAŁY OPRACOWANE W OPARCIU O :
program zajęć Joanny Sakowskiej pt: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”., koncepcję „Wychowania bez porażek” Thomasa Gordona oraz książkę Adele Faber, Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

Termin: kwiecień/ maj 2014 (dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu grupy)
Czas trwania: 5 spotkań raz w tygodniu, godz 17.00-20.45
Forma zajęć: ćwiczenia, dyskusje, „zadania domowe”, mini-wykłady
Ilość uczestników: 10-12 osób
Miejsce: Siedziba Poradni we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131
Prowadzący: Jagoda Ziober-Pękalska, psycholog
Zapisy: sekretariat Poradni te. 717222002
Zapisy oraz dodatkowe informacje: warsztatyrodzice@gmail.com

 


Badania zdolności matematycznych

Badania zdolności matematycznych w gminach Kobierzyce i Jordanów Śl.

Zapraszamy chętne szkoły podstawowe z gminy Kobierzyce i Jordanów Śląski do udziału w badaniach zdolności matematycznych uczniów klas IV. Badania zostaną przeprowadzone przez pracowników poradni na terenie szkoły. Mają one charakter badań grupowych. W ramach badania zostanie przeprowadzony test zdolności matematycznych, test badający myślenie przez analogię i tożsamość oraz kombinatoryczne, test badający sprawność liczenia w aspekcie liczbowym, pamięciowym i przestrzennym oraz test podstawowych wiadomości matematycznych. Czas trwania badania jednej grupy to około 2h zegarowe. Liczebność grupy uzależniona jest od ilości ławek lekcyjnych w klasie (każde dziecko powinno siedzieć w oddzielnej ławce). Wszystkie dzieci zgłoszone do udziału w badaniu powinny mieć wypełniony i podpisany przez rodzica wniosek o przeprowadzenie badania zdolności matematycznych oraz zgodę na udostępnienie wyników badańszkole. Każde dziecko otrzyma wyniki badania w formie pisemnej.
Celem, badania jest wyłonienie dzieci przejawiających uzdolnienia matematyczne oraz dzieci o obniżonych zdolnościach matematycznych wymagających dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Zainteresowane szkoły prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną do 31.03.2014 roku, do kancelarii PZPP-P we Wrocławiu. W tym roku naszą akcję adresujemy do szkól podstawowych z gmin Kobierzyce i Jordanów Śląski, w następnych latach przebadamy dzieci w kolejnych gminach Powiatu Wrocławskiego.

Termin badania do uzgodnienia z pracownikami poradni.

 


Trening umiejętności społecznych w Kamieńcu Wrocławskim

Gabinet Zespołu Poradni w Kamieńcu Wrocławskim serdecznie zaprasza uczniów klas 4 i 5 na Trening Umiejętności Społecznych.

Trening Umiejętności Społecznych to cykl cotygodniowych zajęć grupowych, w czasie których dzieci mają okazję do rozwijania umiejętności społecznych. Uczestnicy uczą się umiejętności słuchania, przekonywania innych, kontroli złości, prowadzenia dyskusji, reagowanie na zaczepki i krytykę, wyrażanie krytyki, proszenia o pomoc.
Trening prowadzony jest w ustalonej strukturze zasad i konsekwencji, a dziecko zachęcane jest do pracy poprzez system motywacyjny.
Zajęcia będą odbywać się we wtorek w godzinach 13.30-15.00 na terenie Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Kolejowa 8 – Sala 04 (Gabinet Zespołu Poradni).

Przed przyjściem z dzieckiem na zajęcia prosimy o telefoniczny kontakt i umówienie się na spotkanie.
Czekamy na zgłoszenia do 17 marca 2014 roku pod numerem- 71 3819528 w godzinach pracy gabinetu.Serdecznie Zapraszamy !!!

Uruchomienie dyżurów telefonicznych – dodatkowy kontakt dla pracowników szkół i placówek.
Serdecznie zapraszamy pracowników pedagogicznych szkół i placówek do kontaktu w bieżących sprawach zawodowych.
W tym celu uruchomiliśmy specjalny numer telefoniczny, pod którym będzie dyżurował pracownik pedagogiczny. Będziemy czekać na Państwa telefony

w każdy wtorek w godzinach 13:00 – 15:00
pod numerem 71 722 20 99

Jest to całkowicie nowy numer służący wyłącznie do tego celu, połączenia nie są przekierowywane przez Kancelarię lecz odbierane bezpośrednio przez pracownika pedagogicznego Zespołu Poradni.

Oczywiście w dalszym ciągu można kontaktować się z pracownikami podczas ich pracy w gabinetach zamiejscowych, w przerwach pomiędzy prowadzonymi terapiami. Telefony do siedmiu gabinetów zamiejscowych znajdują się na naszej stronie www.pzp.edu.pl – serdecznie zapraszamy do odwiedzin.

Zapraszamy do kontaktu, na pewno żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi.

 


Spotkanie z pedagogami szkół – 21.01.2014r.

Serdecznie zapraszamy Pedagogów i Psychologów szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego na spotkanie w ramach Forum Pedagogów. Forum jest STAŁYM CYKLEM SPOTKAŃ z pracownikami Zespołu Poradni i zaproszonymi gośćmi, pozwala odpowiedzieć na zgłaszane przez pedagogów problemy i pytania, omówić szczegółowo ważne sprawy zawodowe.

Tematem przewodnim najbliższego spotkania będą szeroko pojęte zaburzenia zachowania oraz problemy w funkcjonowaniu emocjonalnym u dzieci. Na najbliższym spotkaniu naszym gościem będzie pani dr Bożena Piróg – Ordynator oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży na ul. Koszarowej we Wrocławiu.
W związku z tym prosimy wszystkie osoby zainteresowane tematem o pisemne sformułowanie pytań do pani Doktor, aby mogła je otrzymać z wyprzedzeniem. Pytania, które do nas napłyną przekażemy w formie listy (anonimowo) drogą mailową pani Doktor. W trakcie spotkania będzie można dodatkowo precyzować pytania. Liczymy, że zostaną one przez Państwa sformułowane i przesłane w terminie do 10.01.2014 na adres

forumpedagogowpzppp@interia.pl

Druga część Forum będzie poświęcona bieżącym sprawom dotyczącym pomocy psychologiczno – pedagogicznej i współpracy poradni ze szkołami.

Forum odbędzie się 21.01.2014 (wtorek) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu (ul. Kościuszki, sala 218, II piętro).Prosimy o zgłoszenie chęci udziału do 15.01.2014r. na adres mailowy forumpedagogowpzppp@interia.pl lub telefonicznie 71 722 20 02

Zapraszamy Pedagogów placówek (lub Psychologów bądź innych zainteresowanych Nauczycieli) – z przyczyn organizacyjnych zaproszenie jest kierowane do jednej osoby z każdej placówki, prosimy o uszanowanie tej zasady.

Serdecznie zapraszamy z nadzieją, że wspólne spotkanie pomoże nam sprawniej rozwiązywać szkolne / zawodowe problemy.

Organizatorzy ze strony Zespołu Poradni:
Beata Anklewicz – Sudoł
Monika Chojecka
Monika Goś
Elżbieta Waszkowiak

 


Warsztaty (druga edycja) – Jak prowadzić badania przesiewowe -warsztaty dla pracowników szkół i przedszkoli.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję warsztatów dla pracowników szkół i przedszkoli zainteresowanych prowadzeniem przesiewowych badań dojrzałości szkolnej dzieci 5 – 6 letnich.

Warsztaty odbędą się 10.02.2014r. (poniedziałek), o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej, ul. Wrocławska 19.

Celem spotkania jest praktyczne zastosowanie metod diagnostycznych, przeprowadzenie diagnozy, obserwowanie prowadzonych diagnoz oraz nabywanie umiejętności w analizowaniu wyników badań.

Prosimy do dnia 03.02.2014r. o potwierdzenie udziału w zajęciach telefoniczne (717222002) lub mailowe (kancelaria@pzp.edu.pl).

 


Warsztaty – Jak prowadzić badania przesiewowe – warsztaty dla pracowników szkół i przedszkoli.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pracowników szkół i przedszkoli, którzy uczestniczyli w szkoleniu w dniu 8.10.2013 r. – prowadzenie przesiewowych badań dojrzałości szkolnej dzieci 5 – 6 letnich.

Warsztaty odbędą się 11.12.2013 r. (środa), o godz. 15 00 w Szkole Podstawowej w Gniechowicach, ul. Szkolna 4.

Celem spotkania jest praktyczne zastosowanie wcześniej prezentowanych metod diagnostycznych, przeprowadzenie diagnozy, obserwowanie prowadzonych diagnoz oraz nabywanie umiejętności w analizowaniu wyników badań.

Prosimy do dnia 09.12.2013 r. o telefoniczne potwierdzenie udziału w zajęciach (717222002) lub mailowe (kancelaria@pzp.edu.pl).


Wyniki konkursu multimedialnego organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

W dniu 22 listopada został rozstrzygnięty konkurs pt:
„Każdy ma jakiś talent, więc zacznij coś robić, po jakimś czasie zacznie Ci wychodzić”Oto lista nagrodzonych osób:
I miejsce – Anna Zawada (MOW, Sobótka)
II miejsce – Magdalena Bednarz, Urszula Bednarz, Małgorzata Hałas (Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce)
III miejsce – Sylwia Drużyńska (MOW, Sobótka)

Dziękujemy szkołom za nadesłane prace, a zwycięzcom gratulujemy!!!!


 

Wyniki konkursów organizowanych przez Zespół Poradni w ramach Europejskiego Tygodnia Dysleksji 2013:

Uczniowie szkół Powiatu Wrocławskiego zostali zaproszeni do udziału w konkursach literackich i plastycznych. Ilość nadesłanych prac, zwłaszcza plastycznych, mile nas zaskoczyła. Do konkursu na pracę plastyczną ilustrującą jedną z bajek H. CH. Andersena napłynęło 152 zgłoszenia. Otrzymaliśmy też 106 plakatów o dysleksji. Nadesłane prace zachwyciły jurorów i trudno było wybrać te najlepsze. Reguły konkursów są jednak nieubłagane i wymagają wskazania laureatów.

Konkurs plastyczny ­ ilustracje do bajek
Najpiękniejsze ilustracje do bajek stworzyli:
1. Mirella Wójcik, klasa III a, Szkoła Podstawowa w Długołęce – praca„Księżniczka na ziarnku grochu” wykonana została z materiału o różnych fakturach, jest pracą przestrzenną. Jurorów zaskoczył oryginalny pomysł na obrazek. Praca zasłużyła na I miejsce.
2. Oliwia Sudoł, kl. III a, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich -bajki „Brzydkie kaczątko” wykonana została nie tylko bardzo estetycznie, ale i pomysłowo. Zastosowanie różnych technik sprawia, że całośćjest ciekawa. Oliwia zajęła II miejsce.
3. III miejsce zajęli ex aequo: Igor Banaszak, kl. 0, Szkoła Podstawowa wŚwiątnikach oraz Oliwia Stelmaszczyk, kl. III b, Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim. Obie prace ilustrują bajkę „Brzydkie kaczątko”, w obu użyto piórka i inne materiały (bibułę, suche liście).

Po burzliwych i długich naradach komisja konkursowa postanowiła dodatkowo wyróżnićMaję Olkowicz, klasa 0, Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim. Technika, którąwybrała Maja do wykonania swojej pracy wymaga niezwykle dużo cierpliwości i precyzji, a estetyka i dokładność z jaką została zrobiona świadczy o dużym zaangażowaniu artystki.

Konkurs plastyczny ­ plakaty o dysleksji
Najlepsze plakaty o dysleksji wykonali:
1. Maja Świętek, kl. IV b, Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym (I miejsce),
2. Maria Skrobek, kl. V a, Szkoła Podstawowa w Długołęce (II miejsce),
3. Wiktoria Ołdak, kl. V a, Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym (III miejsce).

Konkurs literacki – najzabawniejsze dyktando
Nadesłano 31 prac na konkursy literackie. Z uwagi na małą liczbę prac nadesłanych w konkursie na najśmieszniejsze dyktando jury postanowiło wyróżnić tylko jedną osobę:Katarzynę Hałupkę z klasy I b Gimnazjum w Mietkowie. Jurorzy gratulują autorce talentu i poczucia humoru, treść dyktanda niebawem będzie dostępna na naszej stronie.

Konkurs literacki „Dzieci listy piszą, słowa radość niosą”
Nadesłane listy wywołały na twarzach jurorów uśmiechy i łzy wzruszenia. Wszystkie płyną prosto z serc autorów, niosą radość, otuchę, z pewnością rozweselą chorujące dzieci.
Oto zwycięzcy w konkursie „Dzieci listy piszą, słowa radość niosą”:
1. Paulina Żelezik, kl. VI a, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie.
2. Jagoda Balwierz, kl. V b, Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim.
3. Zofia Muchorowska, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Podziękowania Organizatorzy Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji dziękują za udział i zaangażowanie wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursach oraz szkołom:

­ Szkole Podstawowej w Rogowie Sobóckim,
­ Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich,
­ Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
­ Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie,
­ Szkole Podstawowej w Mirkowie,
­ Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich,
­ Szkole Podstawowej w Długołęce,
­ Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym,
­ Szkole Podstawowej w Świątnikach,
­ Szkole Podstawowej w Polakowicach,
­ Szkole Podstawowej w Wilczkowie,
­ Szkole Podstawowej w Kobierzycach,
­ Szkole Podstawowej w Pustkowie Żurawskim,
­ Szkole Podstawowej w Szczodrem,
­ Gimnazjum w Mietkowie.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wszyscy biorący udział w konkursach mogą sięczuć zwycięzcami. Wszystkie listy zostaną przesłane do chorych dzieci, by pomóc im w walce z chorobą.Prace plastyczne oglądać będzie można na ścianach Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i gabinetów zamiejscowych Poradni, a także Hospicjum we Wrocławiu.

Zwycięskie prace plastyczne można będzie również obejrzeć na:
www.facebook/pzppp.wroclaw

Pełna lista dzieci uczestniczących w konkursach oraz treść nagrodzonych listów wkrótce do przeczytania na stronie Poradni. Nagrody przekażemy w grudniu poprzez szkoły uczniów nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursach.

 


Jak prowadzić badania przesiewowe – szkolenia dla pracowników szkół i przedszkoli

Serdecznie zapraszamy pracowników szkół i przedszkoli na szkolenia z prowadzenia badań przesiewowych.:

8.10.2013. godz. 14:00 I grupa – przedszkola i klasy tzw „0” – przesiewowe badania dojrzałości szkolnej
8.10.2013. godz. 16:00 II grupa – przedszkola i klasy tzw „0” – przesiewowe badania dojrzałości szkolnej
15.10.2013. godz. 14:00 – klasy 1-3 Szkół Podstawowych – przesiewowe badania niepowodzeń szkolnych

Wszystkie szkolenia odbędą sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w sali 218. Z uwagi na duże zainteresowanie tą tematyką w ubiegłym roku szkolnym prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne (71. 722 20 02) lub mailowe (kancelaria@pzp.edu.pl)

 


Zajęcia grupowe dla uczniów w Kamieńcu Wrocławskim -zapraszamy!

Gabinet Zespołu Poradni w Kamieńcu Wrocławskim serdecznie zaprasza dzieci na zajęcia rozwojowe w roku szkolnym 2013/2014

Szczególnie polecamy Państwu dwie formy zajęć:

– Zajęcia rozwijające dojrzałość społeczno-emocjonalną dla dzieci 5-letnich i 6-letnich
– Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów klas 5 i 6

Przed przyjściem z dzieckiem na zajęcia prosimy o telefoniczny kontakt i umówienie się na spotkanie. Czekamy na zgłoszenia do 15 października 2013 roku pod numerem- 71 3819528 w godzinach pracy gabinetu.

Zajęcia rozwijające dojrzałość społeczno-emocjonalną dla dzieci 5-letnich i 6-letnich

Zapraszamy dzieci 5-letnie i 6-letnie do udziału w zajęciach rozwijających umiejętności społeczno-emocjonalne. Zajęcia są skierowane do dzieci nieśmiałych, zahamowanych emocjonalnie, które mają trudności w nawiązaniu kontaktu z innymi i współdziałaniu w grupie, jak i do dzieci mających problemy z przestrzeganiem norm i zasad społecznych.
Celem zajęć jest stworzenie warunków do:
– Wypowiadania się lub podejmowania innej aktywności na forum grupy
– Współdziałania z innymi dziećmi
– Udzielania przez prowadzącego i uczestników zajęć pozytywnych informacji o cechach dziecka, jego działaniach.
– Przestrzegania zasad obowiązujących w grupie
– Dostrzegania mocnych stron innych osób
– Uczenia się informowania innych o własnych uczuciach
– Ćwiczenia umiejętności słuchania innych ludzi

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, aby umożliwić aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć. Główne metody stosowane w programie to: krąg uczuć, rysunki, historyjki obrazkowe, scenki, bajkoterapia, relaksacja, elementy treningu umiejętności społecznych.
Zajęcia będą odbywać się we wtorki o godzinie 12.00 na terenie Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Kolejowa 8 – Sala 04
( Gabinet Zespołu Poradni)

Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów klas 5 i 6

Trening Umiejętności Społecznych to cykl cotygodniowych zajęć grupowych, w czasie których dzieci mają okazję do rozwijania umiejętności społecznych. Uczestnicy uczą się umiejętności słuchania, przekonywania innych, kontroli złości, prowadzenia dyskusji, reagowanie na zaczepki i krytykę, wyrażanie krytyki, proszenia o pomoc.
Trening prowadzony jest w ustalonej strukturze zasad i konsekwencji, a dziecko zachęcane jest do pracy poprzez system motywacyjny.
Zajęcia będą odbywać się we wtorek w godzinach 13.30-15.00 na terenie Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Kolejowa 8 – Sala 04 (Gabinet Zespołu Poradni)

Serdecznie Zapraszamy !!!

 


Ogólnopolski Tydzień Kariery

Już po raz piąty Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych organizuje w dniach 14 –20 października 2013r. Ogólnopolski Tydzień Kariery. Tegoroczne hasło brzmi:

„Odkrywaj talenty swojego dziecka”

W tym roku również nasza poradnia przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji promującej działania z zakresu doradztwa zawodowego.

Program:

15.10.2013 – szkolenie dla Rady Pedagogicznej nt.„Odkrywaj talenty swoich uczniów” – Gimnazjum w Jaszkotlu
15.10,2013- 18.10.2013 – zajęcia psychoedukacyjne w szkołach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Kim jestem teraz? Kim będę jutro?”
16.10. 2013 godz. 11.00- 15.00– konsultacje doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli (PZPP-P, Wrocław, ul. Kościuszki131) – po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 71 722 20 02

Zapraszamy również uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie multimedialnym na temat:

„Każdy ma jakiś talent, więc zacznij coś robić, po jakimś czasie zacznie Ci wychodzić”

Niech słowa piosenki wrocławskiego zespołu reggae Natural Dread Killaz będą dla Was wyzwaniem do zaprezentowania swoich talentów, uzdolnień, pasjii, zaintersowań w formie mulitimedialnej – prezentacji PowerPoint, kolażu, filmu, plakatu intreaktywnego Glogster, itp. Pokażcie jak Wasze talenty mogą być podstawą do planowania swojego życia zawowodego.

Prace mogą być wykonane w małych grupach 3-4 osobowych.
Prace należy przesłać na adres poradni do 25.10.2013 w formie elektronicznej na adres: konkurs@pzp.edu.pl z dopiskiem „Konkurs OTK”Regulamin konkursu w zakładce – Procedury i dokumenty

 


Europejski Tydzień Swiadomości Dysleksji

W tym roku obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji przypadają na dni 07 – 14 października. Z tej okazji gorąco zapraszamy rodziców, uczniów i nauczycieli szkół Powiatu Wrocławskiego do udziału w przygotowanych przez nas konkursach oraz spotkaniach.

Uczniów zapraszamy do udziału w konkursach:
• klasy 0-III SP – konkurs plastyczny – ilustracje do bajek H. Ch. Andersena.
• klasy IV-VI SP – konkurs plastyczny na plakat o tematyce „Dysleksja”.
• klasy IV-VI SP – konkurs literacki „Dzieci listy piszą, słowa radość niosą” – chcielibyśmy, by dzieci kierowały swoje listy do chorych, leżących w szpitalu dzieci. Planujemy przekazać te „iskierki nadziei” Oddziałowi Onkologiczno-Hematologicznemu Dziecięcemu we Wrocławiu.
• Gimnazja i Licea – konkurs literacki na najdowcipniejsze dyktando.

Na prace dzieci czekamy do końca października.

Rodziców zapraszamy na warsztaty i konsultacje:
• konsultacje – niepokoje rozwieje i na pytania rodziców odpowie pedagog pani Monika Goś, która dyżurować będzie w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim, w dniu 07 października, w godzinach 15.00-17.00.
• warsztat „Trening autokorekty ortograficznej” – skierowany do rodziców dzieci dyslektycznych i innych piszących z błędami. W warsztacie mogą wziąć udział również nauczyciele klas I-III SP oraz poloniści. W ich trakcie analizowane będą błędy widoczne w zeszytach oraz przekazywana instrukcja dotycząca metody poprawiania błędów. Uczestnicy otrzymują materiały w formie pisemnej (kilka wydruków). Realizatorem warsztatu jest pedagog pani Monika Goś. Zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim, w dniu 07 października o godz. 17.00.
• spotkanie profilaktyczne na temat dysleksji w formie prelekcji z elementami warsztatów. Czas 2 godz. Spotkanie prowadzić będzie psycholog pani Beata Sudoł. Zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Długołęce, w dniu 08 października o godz. 17.00

10 października na godz. 15.00 zapraszamy pedagogów i psychologów szkół na spotkanie do głównej siedziby poradni, która mieści się w budynku Starostwa Powiatowego. Będzie to czas na rozmowy z pracownikami poradni oraz omówienie współpracy szkół z naszą placówką.

regulaminy konkursów do ściągnięcia w zakładce „procedury i dokumenty”

 


Oferta szkoleniowa dla szkół i placówek

Serdecznie zapraszamy pracowników szkół i placówek oświatowych do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową na rok 2013/2014
Szczegóły

Rozpoczynamy rok szkolny 2013/2014

Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele, za nami pierwszy rok współpracy w nowym miejscu i w nowej formule.
Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i sympatii, które przez ten rok otrzymaliśmy. Dołożymy wszelkich starań, by każdy następny rok był lepszy od poprzedniego.Dziękujemy i zapraszamy.

pracownicy Zespołu Poradni

 


Przejęcie opieki nad dziećmi autystycznymi

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2013r Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych przejmuje od Poradni nr 5 we Wrocławiu opiekę nad dziećmi z autyzmem z rejonu Powiatu Wrocławskiego.
Dzieci autystyczne i ich rodzice uzyskają Pomoc diagnostyczną i terapeutyczną w naszym Zespole Poradni. O szczegółach opieki nad dziećmi autystycznymi przeczytacie Państwo w dziale „dzieci autystyczne” – serdecznie zapraszamy.

 


Gabinet diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej (SI) w Kobierzycach.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu pragnie zaprosić dzieci w wieku 3-9 lat na diagnozę oraz terapię zaburzeń integracji sensorycznej.

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Terapia sprawia, że nie tylko umysł dziecka, ale i ciało pracuje coraz lepiej, wzrasta poczucie własnej wartości, samokontroli, zaufania do samego siebie, dochodzi do zdolności skupienia uwagi i planowania ruchu, świadomości i postrzegania własnego ciała, koordynacji obu stron ciała oraz koordynacji gałek ocznych, rozwoju zdolności słuchowo-językowych, percepcyjnych i motorycznych. Dzięki terapii dziecko może lepiej czytać i pisać, koncentrować uwagę, uczyć się,wykonywać czynności złożone, mówić zrozumiale, zbudować dom z klocków, malować, poruszać się swobodnie planując ruchy ciała.

Terapia SI – Dla Kogo jest przeznaczona?

Terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:
• z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną,nietolerancją ruchu, dyspraksją)
• z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy
• ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
• z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
• z ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po pobytach na OIOM-ie Noworodkowym, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie
• z niepełnosprawnością umysłową
• niedowidzącymi i niedosłyszącymi
• z ADHD, ADD
• z autyzmem
• z zespołem Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Klinefeltera
• z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym)

Diagnoza i terapia SI odbywa się w Gabinecie zamiejscowym w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18 (budynek GOPS, II piętro). Gabinet diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej jest czynny we wtorek, w godz. 15.00-19.00; w czwartek, w godz. 15.00-18.00 i w piątek w godz. 8.00-12.30.

Zajęcia prowadzą certyfikowani terapeuci SI, pani Ewa Gwiazda i pani Zdzisława Pietrus. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna, bezpośrednio u terapeuty. Tel. 71/36 98 020 lub w Kancelarii 71/722 20 02

 


Nowa lokalizacja gabinetu w Siechnicach

Od 21 stycznia 2013r gabinet zamiejscowy Zespołu Poradni w Siechnicach mieści się w nowym budynku Ratusza przy ul. Jana Pawła II 12. Lokalizacja w centrum miasta oraz udogodnienia komunikacyjne (winda) pozwalają na lepsze wykorzystanie potencjału gabinetu i wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci, uczniów, ich rodzin i kadry oświatowej gminy Siechnice. Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wsparcia naszych specjalistów już w nowym miejscu.

 


Utworzenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Szanowni Państwo, od 1 września 2012r dotychczasowe poradnie psychologiczno – pedagogiczne w Kątach Wrocławskich i Sobótce funkcjonują w ramach Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Żadna z dotychczasowych poradni nie została zamknięta, zmieniła się jedynie organizacja ich pracy. Kancelaria i dyrekcja Zespołu Poradni mieści się we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, w siedzibie Starostwa Powiatowego. W tym miejscu funkcjonuje też siedem nowoczesnych gabinetów diagnostycznych, w których prowadzone są badania. Rejestracja na badania odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu:71 722 20 02Wszystkie formy terapii prowadzone są w dotychczasowych gabinetach zamiejscowych, a także w Kątach Wrocławskich oraz w Sobótce. Dla swojej wygody mieszkańcy Powiatu mogą więc korzystać ze wsparcia terapeutycznego w wybranym przez siebie gabinecie, jak najbliżej miejsca zamieszkania lub nauki dziecka. Telefony do gabinetów zamiejscowych pod którymi można zapisać dziecko na terapię oraz godziny pracy gabinetów podajemy w zakładce „terapia w gabinetach zamiejscowych”. Będziemy rozbudowywać i na bieżąco uaktualniać naszą stronę. Dołożymy wszelkich starań, by proces diagnozy i terapii przebiegał szybko i sprawnie. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. dyrektor Zespołu – Michał Iwan