Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

 1. Konkurs dla:
 • szkolnych liderów ds. motywacji do nauki przeszkolonych w roku 2015/2016 oraz ich opiekunów
 • każdego ucznia i nauczyciela, który działa w szkole na rzecz wspierania innych uczniów
  w  budowania i wzmacnianiu  motywacji do nauki

Zachęcamy szkolnych  liderów ds. motywacji do nauki oraz ich opiekunów (przeszkolonych w ramach Akcji Motywacja w roku 2016),  którzy w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 kontynuowali pracę na rzecz  wspierania innych uczniów w budowaniu motywacji do nauki (np. zajęcia, konkursy, gazetki szkolne, pomoc koleżeńska itp.)

 Konkurs skierowany jest także do wszystkich osób Czytaj dalej

Szanowni Rodzice, polecamy Państwu grupowe zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne dla uczniów 8-9 –letnich

Idea: Podczas zajęć uczymy się, bawiąc. Ćwiczymy sposoby reagowania na trudne sytuacje z codziennego życia dzieci (np. w szkole, na podwórku). Doskonalimy ważne umiejętności min: radzenie sobie z trudnymi emocjami (złość, smutek, strach), umiejętność słuchania, czekanie na swoją kolej, radzenie sobie z niepowodzeniami, reagowanie na zaczepki i dokuczanie, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rówieśnikami, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów oraz współpracę w grupie.

Kiedy?

poniedziałki

 • grupa I – godzina 12.30
 • grupa II – godzina 13.30

Gdzie:

Gabinet Poradni w Kamieńcu Wrocławskim w budynku Szkoły Podstawowej , ul. Kolejowa 8, parter

Zgłoszenia:

do 18 listopada 2016 roku – pod numerem telefonu 71 3819528 lub 71 7222002, kontakt: Marta Tęcza

Ilość miejsc ograniczona.

Konieczna jest uprzednia konsultacja rodzica/opiekuna prawnego ucznia z osobą prowadzącą zajęcia.

Serdecznie zapraszamy !!!

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu serdecznie zaprasza nauczycieli, specjalistów oraz rodziców na konferencję naukowo-szkoleniową na temat MUTYZMU WYBIÓRCZEGO – „NIECH GADAJĄ!”, która odbędzie się 29 listopada 2016 r. w auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić Kartę uczestnika konferencji i odesłać ją na adres mailowy kancelaria@pzp.edu.pl.
Dla specjalistów z terenu Powiatu Wrocławskiego przewidziane jest dodatkowe szkolenie praktyczne (chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o dopisek „Warsztaty” w polu „Miejsce pracy” na kwestionariuszu). Ilość miejsc jest ograniczona, o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

zaproszenie-niech-gadaja-1

pdf pismo przewodnie dyrektora PZPPP

pdf program Konferencji

pdf karta uczestnika

pdfbiogramy prelegentów

Zaproszenie

Zapraszamy Państwa szkołę do współpracy w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest temat „Zostań autorem swojej kariery”.

Proponujemy Państwu warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod tym samym tytułem.

Cele  warsztatów:

–  identyfikacja mocnych i słabych stron uczestników w aspekcie wyboru kariery zawodowej,

– poznanie swojego potencjału zawodowego i dokonanie bilansu posiadanych kompetencji

– wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i podjęcie decyzji o ich realizacji

– zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego opartej na opracowanych na warsztatach planach zawodowych

Termin: 17 października 2016r.

Czas trwania: 10.00 – 13.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe, ul Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław

Liczba uczestników ograniczona: 15 osób

Młodzież chętną do udziału w warsztatach prosimy zgłaszać do 12 październikan2016 roku, mailem: na adres justposadzy@gmail.com, telefonicznie: 71 722 20 02

Więcej informacji u osób organizujących warsztaty: J. Posadzy, A. Pawlaczyk, E. Mrozek, A. Milczarek

Doradcy Zawodowi Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

W ramach 8 OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY zapraszamy pedagogów, doradców zawodowych,  osoby odpowiedzialne za orientację zawodową w szkołach na spotkanie pod hasłem:

”Bądź autorem swojej kariery”.

Spotkanie poświęcone będzie wspieraniu i zachęcaniu uczniów do  samodzielnego podejmowania decyzji, w oparciu o indywidualne cele okoliczności i  warunki oraz towarzyszeniu młodym ludziom w  procesie kreowania ich kariery edukacyjno – zawodowej.

Spotykamy się  w dniu 21 października 2016 r., w godzinach 10.00 – 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w sali nr  118.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie swojego przybycia – kancelaria@pzp.edu.pl

Program spotkania w dniu 21 października 2016r w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

 • Nowoczesne narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w doradztwie zawodowym –Justyna Posadzy doradca zawodowy PZPP-P we Wrocławiu
 • Warsztaty dotyczące planowania kariery – przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu panią Małgorzata Sosnowicz – doradca zawodowy
 • Analiza potrzeb szkół w zakresie doradztwa zawodowego – panel dyskusyjny – doradcy zawodowi PZPP-P we Wrocławiu
 • Przedstawienie oferty Poradni w zakresie doradztwa zawodowego – doradcy zawodowi PZPP-P we Wrocławiu
 • Ustalenie zasad współpracy szkół z doradcami zawodowymi PZPP-P we Wrocławiu

 Doradcy zawodowi

Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu