Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Szanowni Państwo,

 

do wszystkich Pedagogów placówek współpracujących z Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu kierujemy informację i zaproszenie na kolejne spotkanie w ramach Forum Pedagogów.

Będzie ono miało miejsce 12-go października o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.

 

Spotkanie składać się będzie z dwóch części. W ramach pierwszej z nich omówimy bieżące zmiany w przepisach oświatowych, w szczególności te które dotyczą współpracy Poradni z placówkami. W drugiej części skupimy się jednak głównie na uzależnieniach behawioralnych u dzieci i młodzieży. Jako prelegent będzie prowadzić tę część spotkania Pani Aneta Sieradzka – Piędel, psycholog i psychoterapeuta.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy. W celu przygotowania odpowiedniej ilości miejsc siedzących uprzejmie prosimy o wysłanie deklaracji przybycia na adres kancelaria@pzp.edu.pl w tytule maila wpisując „FP2017 – Imię Nazwisko”

 

Zespół organizacyjny:

Elżbieta Waszkowiak,

Monika Chojecka,

Beata Anklewicz – Sudoł

Monika Goś

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia informujemy że odpowiednia procedura wraz z załącznikami dla szkół jest aktualnie opracowywana. Prosimy śledzić naszą stronę www, szczegółowe informacje w tej sprawie pojawią się niebawem.
Niezależnie od powyższego, w pierwszej połowie października jednym z tematów Forum Pedagogów będą zmiany w rozporządzeniach dotyczące szkół i poradni psychologiczno – pedagogicznych. Serdecznie zapraszamy na spotkanie.
kadra PZPPP

Uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.

Za kontynuację działań na rzecz budowania motywacji do nauki u uczniów oraz wspieranie szkolnych liderów wyróżniamy:

Panią Magdalenę Lisowską – nauczyciela języka polskiego ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Węgrach

oraz jej podopieczne- aktywne szkolne liderki ds. motywacji:

Julię Łozińską z klasy VI

Ewę Kobę z klasy V

Gratulujemy!  🙂

Dyplomy uznania wyślemy pocztą.

Wyróżnione osoby zostaną zaproszone do współtworzenia kolejnej edycji Akcji Motywacja.

Kompleksowy system wsparcia dzieci i ich rodzin  – sobota 27 maja 2017 r.:

 

gabinet 423 – 10.30-13.00:

konsultacje – dysleksja, trudności w nauce

 

gabinet 424 – 10.15-16.15 (wymagana wcześniejsza rejestracja):

konsultacje SI, badanie wyższych funkcji słuchowych (APD)
gabinet 425 – 10.00-15.00:

konsultacje – autyzm, zespół Aspergera
gabinet 426 – 10.00-15.00:

porady zawodowe
gabinet 427 – 10.00-15.00:

Konsultacje logopedyczne

 

gabinet 427 – 15.00-16.00 (wymagana wcześniejsza rejestracja):

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem

 

gabinet 446 – 10.00-12.30:

konsultacje psychologiczne

 

gabinet 446 – 12.30-15.00:

konsultacje – dysleksja, trudności w nauce

 

gabinet 447 – 10.00-12.30:

konsultacje – gotowość szkolna
gabinet 447 – 13.30-16.00:

konsultacje psychologiczne dla rodziców (wizyta bez dziecka)