Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.

Za kontynuację działań na rzecz budowania motywacji do nauki u uczniów oraz wspieranie szkolnych liderów wyróżniamy:

Panią Magdalenę Lisowską – nauczyciela języka polskiego ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Węgrach

oraz jej podopieczne- aktywne szkolne liderki ds. motywacji:

Julię Łozińską z klasy VI

Ewę Kobę z klasy V

Gratulujemy!  🙂

Dyplomy uznania wyślemy pocztą.

Wyróżnione osoby zostaną zaproszone do współtworzenia kolejnej edycji Akcji Motywacja.

Kompleksowy system wsparcia dzieci i ich rodzin  – sobota 27 maja 2017 r.:

 

gabinet 423 – 10.30-13.00:

konsultacje – dysleksja, trudności w nauce

 

gabinet 424 – 10.15-16.15 (wymagana wcześniejsza rejestracja):

konsultacje SI, badanie wyższych funkcji słuchowych (APD)
gabinet 425 – 10.00-15.00:

konsultacje – autyzm, zespół Aspergera
gabinet 426 – 10.00-15.00:

porady zawodowe
gabinet 427 – 10.00-15.00:

Konsultacje logopedyczne

 

gabinet 427 – 15.00-16.00 (wymagana wcześniejsza rejestracja):

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem

 

gabinet 446 – 10.00-12.30:

konsultacje psychologiczne

 

gabinet 446 – 12.30-15.00:

konsultacje – dysleksja, trudności w nauce

 

gabinet 447 – 10.00-12.30:

konsultacje – gotowość szkolna
gabinet 447 – 13.30-16.00:

konsultacje psychologiczne dla rodziców (wizyta bez dziecka)

W związku z wieloma zapytaniami informujemy że spotkania grupy warsztatowej Szkoły Dla Rodziców (cykl II 2016/2017) trwają i nie ma możliwości dołączenia do grupy na obecnym etapie zajęć.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tą formą wsparcia planujemy rozpoczęcie kolejnej edycji jesienią. Rozpoczęcie treningu (cykl I 2017/2018) planujemy na przełom września i października 2017r. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do Kancelarii – numer telefonu 71 7222002 lub mailowo: kancelaria@pzp.edu.pl, w przypadku zgłoszenia mailowego prosimy o pozostawienie w treści wiadomości numeru telefonu do kontaktu.

Spotkania odbywać się będą we Wrocławiu w siedzibie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul. Kościuszki 131 we Wrocławiu co tydzień lub co drugi tydzień (w zależności od możliwości organizacyjnych uczestników – do ustalenia na pierwszym spotkaniu) w stałym dniu i o stałej godzinie.

Cały cykl obejmuje 10 spotkań.

Zajęcia będzie prowadzić pedagog Marta Tęcza.

UWAGA! Aby wziąć udział w szkoleniu KONIECZNE jest wcześniejsze zgłoszenie pod podanym numerem bądź adresem mailowym i uzyskanie potwierdzenia o zakwalifikowaniu. Prowadzący zastrzega sobie możliwość wyboru grupy spośród osób najbardziej potrzebujących. Preferowane będą osoby które wcześniej nie korzystały z tej formy wsparcia.

Serdecznie zapraszamy!

Od stycznia roku 2016 prowadzimy Sieć Pedagogów – Powiat Wrocławski. Jest ona otwarta dla wszystkich zainteresowanych pedagogów placówek współpracujących z PZPPP. Ideą sieci jest wzajemna wymiana doświadczeń i materiałów pomiędzy jej uczestnikami. Celem tej wymiany jest usprawnienie działań pedagogów, ułatwienie pracy i podniesienie efektywności.

Zgłoszenie do sieci można kierować do Moniki Goś na adres monikagos.wroc@gmail.com

Do chwili obecnej na stronie Sieci Pedagogów – w ramach FORUM podjęte zostały następujące tematy: Czytaj dalej