Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

W dniu 1 marca 2016 roku w siedzibie głównej poradni przeprowadzony został warsztat dla uczniów w ramach Akcji Motywacja. Stanowił on szkolenie dla liderów, którzy następnie na bazie otrzymanej prezentacji multimedialnej prowadzili zajęcie dla kolegów w swoich szkołach.

W warsztatach dla liderów wzięło udział  33 uczniów wraz z opiekunami z 16 szkół podstawowych z naszego powiatu.

11 szkół nadesłało sprawozdania z przebiegu prowadzonych wśród uczniów zajęć warsztatowych (lista na dole strony).

Zgodnie z przyjętym w regulaminie akcji kryterium ilościowym nagradzamy najbardziej aktywnych liderów-uczniów.

 

 ZWYCIĘZCY:

Liderzy Patrycja Dudek i Tomasz Jakubaszko

ze Szkoły Podstawowa w Świętej Katarzynie, której przeprowadzili 10 godzin zajęć i przeszkolili 104 swoich kolegów.

Opiekun: Bogumiła Sus

 

WYRÓŻNIENIA:

 • Liderzy Barbara Sroka i Wojciech Król

ze Szkoły Podstawowej w Siedlcu, którzy przeprowadzili 9 godzin zajęć i przeszkolili 82 swoich kolegów

Opiekun: Marlena Ciszewska

 • Liderzy Zofia Kowal i Tomasz Żygadło

ze Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim  – przeprowadzili 8 godzin lekcyjnych, przeszkolono 76 uczniów

Opiekun: Agnieszka Capaja-Smolis

 • Szczególne podziękowania składamy uczestnikom Akcji ze Szkoły Podstawowej w Świątnikach za obszerne sprawozdanie opatrzone bardzo ciekawymi fotografiami.

 

Nagrody i dyplomy dla zwycięzców wyślemy pocztą na adres szkoły.

Bardzo serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy wzięli udział w Akcji-Motywacji a w szczególności tym, którzy z dużym zaangażowaniem, o którym możemy wnioskować na podstawie nadesłanych sprawozdań, prowadzili zajęcia w szkołach.

Dziękujemy również za pozytywne komentarze dotyczące Akcji, które MOTYWUJĄ nas do kontynuowania AKCJIJ

 

Cytaty:

Zamierzamy kontynuować projekt, ponieważ jest warty pokazania innym uczniom.

Po zakończeniu zajęć jedna z uczennic klasy piątej zapytała swoją młodszą siostrę o motywację do nauki – cytat:„dla kogo się uczysz dla siebie czy dla mamy?”

 

-dzieci były bardzo zadowolone z tego, iż szkolone są przez swoich kolegów- to pokazało im, że same są w stanie przeprowadzić szkolnie.

Chcemy w naszej szkole rozwinąć to zagadnienie. Planujemy zorganizować kolejne zajęcia na ten temat, które bardziej szczegółowo pozwolą zgłębić poznane treści np. dotyczące typów inteligencji.

Uważam, że projekt sam w sobie jest super skonstruowany i wart jest kontynuacji w kolejnych latach.

Sądzę, że projekt należy kontynuować przez dłuższy czas, ponieważ jest bardzo wartościowy i atrakcyjny, przede wszystkim dla dzieci. Ważne jest również to, że to właśnie dzieci prowadzą, a w czasie prezentacji wymieniają się między sobą swoimi wnioskami, spostrzeżeniami i radami.

 

Lista szkół , które nadesłały sprawozdania:

Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie

Szkoła Podstawowa w Jordanowie Śląskim

Szkoła Podstawowa w Siedlcu

Szkoła Podstawowa w Świątnikach

Szkoła Podstawowa w Długołęce

Szkoła Podstawowa w Mietkowie

Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa w Węgrach

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce

Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, które najczęściej ujawnia się we wczesnym dzieciństwie. Pierwsze niepokojące objawy rodzice dostrzegają zazwyczaj, gdy dziecko rozpoczyna edukację przedszkolną i/lub szkolną. Wówczas okazuje się, że dziecko, które w domu jest pogodne, rozgadane, odważne w kontaktach z najbliższą rodziną w placówce milknie lub nie jest w stanie swobodnie rozmawiać z nauczycielami, rówieśnikami, a nawet z rodzicami. Bywa też, że dziecko rozmawia, ale jedynie z wybranymi osobami lub w określonych sytuacjach. W cięższych przypadkach mutyzmu dzieci nim dotknięte nie są w stanie zjeść czy skorzystać z toalety na terenie przedszkola czy szkoły.

Mutyzm wybiórczy nie dotyczy tylko samej sytuacji edukacyjnej. Objawiać się może również w kontaktach z dalszą rodziną czy znajomymi rodziny, sąsiadami, z rówieśnikami na placu zabaw czy w kontaktach z obcymi osobami napotykanymi w określonych sytuacjach społecznych (np. podczas zakupów w sklepie).

Z mutyzmu wybiórczego się nie wyrasta. Badania pokazują, że dzieci nim dotknięte i pozostawione bez pomocy w późniejszym okresie są narażone na depresję czy fobię szkolną, a w życiu dorosłym nie są w stanie nawiązywać satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, mają ograniczoną możliwość wyboru zawodu, borykają się z uzależnieniami i problemami psychicznymi. Nie są w stanie w sposób prawidłowy realizować się w rolach społecznych adekwatnych do wieku, są więc narażone na niedostosowanie społeczne.

Co powinieneś zrobić, gdy u swojego dziecka podejrzewasz mutyzm wybiórczy?

 1. Przeczytać materiały dostępne na stronie mutyzm.org.pl lub na stronie FB grupy wsparcia https://www.facebook.com/groups/mutyzm.wybiorczy/ ;
 2. Przekazać informacje dotyczące mutyzmu wybiórczego wychowawcy dziecka;
 3. Jak najszybciej podjąć działania terapeutyczne wszędzie tam, gdzie u dziecka obserwuje się mutyzm wybiórczy (w przedszkolu, szkole, sklepie, placu zabaw, etc.);
 4. Zgłosić się na konsultacje z lekarzem psychiatrą w celu potwierdzenia lub wykluczenia mutyzmu wybiórczego. W pierwszym przypadku warto poprosić psychiatrę o zaświadczenie lekarskie, na którym obok diagnozy mutyzmu wybiórczego będzie również zapis, że jest to zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
 5. Zgłosić się do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności (działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności;
 6. Zgłosić się do rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub/i orzeczenia o kształceniu specjalnym.

W Polsce temat mutyzmu wybiórczego jest wciąż jeszcze mało znany, a przez to niezrozumiały. Dzieci nim dotknięte odbierane są jako niewychowane, manipulujące czy nieśmiałe. Rodziców tych dzieci oskarża się o stosowanie przemocy czy niewłaściwe postawy wychowawcze i zaleca terapie rodzinne. Nie jest to prawda! Dzisiejszy stan wiedzy naukowej na temat mutyzmu wybiórczego nie pozwala na jednoznaczne wskazanie czynników go wywołujących, wiadomo jednak, że przyczyną nie jest szeroko pojęta „patologia” w rodzinie. Uważano również, że jest to zaburzenie rzadkie, tymczasem wiadomo, że występuje ono tak często jak autyzm.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu został zaproszony do udziału w projekcie badawczym poświęconym częstości występowania mutyzmu wybiórczego w Polsce. Autorem projektu jest dr Marcin Szczerbiński – psycholog, wykładowca i naukowiec University College Cork w Irlandii. Projekt został zatwierdzony przez uczelnianą komisję etyczną. Do udziału w badaniach pragniemy zachęcić Dyrektorów, Wychowawców i Rodziców dzieci uczęszczających do placówek z terenu Powiatu Wrocławskiego. O przebiegu badań będziemy na bieżąco informować. Wierzymy, że projekt przyczyni się do zwiększenia stanu wiedzy na temat MW, pozwoli na szybkie rozpoznanie tego zaburzenia u dzieci z rejonu działania naszej poradni, a tym samym umożliwi udzielenie im pomocy i zapobiegnie utrwalaniu się lęku.

Opracowała – Monika Burzyńska – pedagog, logopeda

Drodzy Rodzice i Nauczyciele!

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości Autyzmu. Nasza Poradnia włączyła się w obchody tego dnia. Dołączyliśmy do akcji organizowanej przez portal poradnikautystyczny.pl

W ramach akcji oferujemy konsultacje z psychologiem – specjalistą zajmującym się diagnozą oraz terapią dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: chmielewska.jm@gmail.com do 30 marca.

autystyczny_plakat_kwiecen2

 

Zachęcamy zainteresowanych rodziców do zapoznania się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Ministerstwa Edukacji narodowej w sprawie obowiązku szkolnego i przedszkolnego dzieci 6 i 7-letnich.

pdf

1 marca, godz. 10.00
”Szkolenie liderów ds. motywacji do nauki” – projekt aktywizujący dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

 • 1 etap szkolenie liderów – reprezentantów szkół podstawowych, wykład z prezentacją multimedialną i elementami warsztatu, przekazanie materiałów szkoleniowych
 • 2 etap – prowadzenie szkoleń przez uczniów wśród rówieśników (III- IV. 2016r)
 • 3 etap – wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych liderów (V. 2016r.)   (szczegóły w regulaminie )

 

2 marca, godz. 17.00
”Motywacja dziecka do nauki – wyzwanie dla rodziców” spotkanie dla rodziców zainteresowanych tematem budowania motywacji do nauki u dziecka

 

Zapisy na spotkania dla Szkół i Rodziców: warsztatyrodzice@gmail.com

Forma spotkań: wykład + warsztat
Prowadzący: Marta Tęcza – pedagog, Sylwia Wolna – psycholog, terapeuta, Jagoda Pękalska – psycholog
Miejsce: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, Wrocław