ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Zaproszenie

Zapraszamy Państwa szkołę do współpracy w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest temat „Zostań autorem swojej kariery”.

Proponujemy Państwu warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod tym samym tytułem.

Cele  warsztatów:

–  identyfikacja mocnych i słabych stron uczestników w aspekcie wyboru kariery zawodowej,

– poznanie swojego potencjału zawodowego i dokonanie bilansu posiadanych kompetencji

– wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i podjęcie decyzji o ich realizacji

– zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego opartej na opracowanych na warsztatach planach zawodowych

Termin: 17 października 2016r.

Czas trwania: 10.00 – 13.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe, ul Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław

Liczba uczestników ograniczona: 15 osób

Młodzież chętną do udziału w warsztatach prosimy zgłaszać do 12 październikan2016 roku, mailem: na adres justposadzy@gmail.com, telefonicznie: 71 722 20 02

Więcej informacji u osób organizujących warsztaty: J. Posadzy, A. Pawlaczyk, E. Mrozek, A. Milczarek

Doradcy Zawodowi Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych