ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02
Uwaga – przedłużenie terminu!
Szanowni Państwo pracownicy placówek oświatowych Powiatu Wrocławskiego, przedłużamy do piątku 25.10.2019 r. termin odesłania nam ankiet badających potrzeby Państwa placówek w roku szkolnym 2019/2020. Ankietę można pobrać z tego miejsca: https://pzp.edu.pl/kadra-i-dzialania/ i odesłać na adres kancelaria@pzp.edu.pl,