ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Kompleksowy system wsparcia dzieci i ich rodzin  – sobota 27 maja 2017 r.:

 

gabinet 423 – 10.30-13.00:

konsultacje – dysleksja, trudności w nauce

 

gabinet 424 – 10.15-16.15 (wymagana wcześniejsza rejestracja):

konsultacje SI, badanie wyższych funkcji słuchowych (APD)
gabinet 425 – 10.00-15.00:

konsultacje – autyzm, zespół Aspergera
gabinet 426 – 10.00-15.00:

porady zawodowe
gabinet 427 – 10.00-15.00:

Konsultacje logopedyczne

 

gabinet 427 – 15.00-16.00 (wymagana wcześniejsza rejestracja):

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem

 

gabinet 446 – 10.00-12.30:

konsultacje psychologiczne

 

gabinet 446 – 12.30-15.00:

konsultacje – dysleksja, trudności w nauce

 

gabinet 447 – 10.00-12.30:

konsultacje – gotowość szkolna
gabinet 447 – 13.30-16.00:

konsultacje psychologiczne dla rodziców (wizyta bez dziecka)