ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
Adres ESP (skrytki ePUAP): /PZPPP/SkrytkaESP
Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych
1. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
    podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
– nie dotyczy m. in. udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
2. Akceptowalne formaty załączników:
 • .doc, .docx, .rtf dla MS Word,
 • .xls, .xlsx dla MS Excel,
 • .txt dokument tekstowy,
 • .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
 • .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
 • .zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
 • .rar pliki skompresowane w formacie RAR,
 • .ppt dla MS PowerPoint,
 • .odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
 • .ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
 • .odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint).
3. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument – nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.