ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Informacja dla szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Biorąc pod uwagę prośby wielu szkół  przesuwamy do końca listopada b.r. termin realizacji projektu związanego z obchodami ETŚD 2017.

Tym samym ponownie bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły z naszego rejonu do podjęcia dialogu w sprawie rozwijania mocnych stron rozwoju uczniów dyslektycznych w kontekście ich umiejętności, zdolności i pasji.

Szczegółowe informacje tutaj: http://pzp.edu.pl/europejski-tydzien-swiadomosci-dysleksji-2017/