ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Polecamy Państwu zajęcia rozwijające dla dzieci

  • przejawiających nieśmiałe zachowania
  • mających trudności w opanowaniu norm i zasad grupowych
  • z problemami w radzeniu sobie z emocjami
  • z trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymaniu prawidłowych relacji rówieśniczych

Podczas zajęć uczymy się, bawiąc. Ćwiczymy także sposoby reagowania na trudne sytuacje z codziennego życia dzieci (np. szkolnego). Doskonalimy ważne umiejętności min : radzenie sobie
z trudnymi emocjami (złość , smutek , strach) , umiejętność słuchania , czekania na swoją kolej, radzenia sobie z niepowodzeniami, reagowania na zaczepki i dokuczanie, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami oraz współpracę w grupie.

Kiedy?

poniedziałki godz. 11.00 – uczniowie klas II

wtorki godz. 13.30 – uczniowie klas I
Gdzie:

Gabinet Poradni w Kamieńcu Wrocławskim w Szkole Podstawowej , ul. Kolejowa 8, parter

Zapisy:

do 15 października 2015 roku – pod numerem telefonu 71 3819528 lub 71 7222002, kontakt: Marta Tęcza

Ilość miejsc ograniczona.

Konieczna jest uprzednia konsultacja rodzica/opiekuna prawnego ucznia z osobą prowadzącą zajęcia.

Rodziców, którzy są zainteresowani oferowaną formą zajęć rozwijających dla swojego dziecka, ale w innych terminach lub odmiennej grupie wiekowej, zachęcamy do kontaktu z nami. W przypadku napływania zgłoszeń istnieje prawdopodobieństwo utworzenia nowych grup.

Serdecznie Zapraszamy !!!