ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Szanowni Rodzice, polecamy Państwu grupowe zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne dla uczniów 8-9 –letnich

Idea: Podczas zajęć uczymy się, bawiąc. Ćwiczymy sposoby reagowania na trudne sytuacje z codziennego życia dzieci (np. w szkole, na podwórku). Doskonalimy ważne umiejętności min: radzenie sobie z trudnymi emocjami (złość, smutek, strach), umiejętność słuchania, czekanie na swoją kolej, radzenie sobie z niepowodzeniami, reagowanie na zaczepki i dokuczanie, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rówieśnikami, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów oraz współpracę w grupie.

Kiedy?

poniedziałki

  • grupa I – godzina 12.30
  • grupa II – godzina 13.30

Gdzie:

Gabinet Poradni w Kamieńcu Wrocławskim w budynku Szkoły Podstawowej , ul. Kolejowa 8, parter

Zgłoszenia:

do 18 listopada 2016 roku – pod numerem telefonu 71 3819528 lub 71 7222002, kontakt: Marta Tęcza

Ilość miejsc ograniczona.

Konieczna jest uprzednia konsultacja rodzica/opiekuna prawnego ucznia z osobą prowadzącą zajęcia.

Serdecznie zapraszamy !!!