ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Szanowni Rodzice,

po wakacyjnej przerwie wznawiamy spotkania grupy rodziców, która działa od lutego bieżącego roku w naszej Poradni pod nazwą Klub Rodzica.

Grupa przeznaczona jest dla rodziców, którzy odbyli trening umiejętności wychowawczych i/lub bardzo interesują się tematyką wychowawczą oraz sami dokształcają się w tym zakresie.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 20.09.2018.r w godzinach  17.00-19.15
w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, IV piętro. Ustalimy wówczas harmonogram kolejnych spotkań.

Grupa daje możliwość dzielenia się dobrymi praktykami, sukcesami, a także otrzymania wsparcia w trudnych chwilach i kryzysach związanych z rodzicielstwem.  Podczas naszych spotkań koncentrujemy się głównie na rozmowach, dyskusjach dotyczących szeroko pojętej tematyki wychowania.  W ramach działań Klubu odbywać się będą również warsztaty i wykłady na zamówienie, czyli zgodnie z zapotrzebowaniem grupy.

Cały czas serdecznie zapraszamy  do współtworzenia Klubu osoby, do których nie dotarła jeszcze informacja o działaniach grupy lub nie mogły z różnych powodów w nich  uczestniczyć. Od frekwencji rodziców i ich zaangażowania na tych spotkaniach uzależnione jest dalsze funkcjonowanie Klubu Rodziców.

 

Więcej informacji:

Marta Tęcza  pod tel. 71 7222002, email: marta.tecza@pzp.edu.pl