ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Szanowni Rodzice,

po wakacyjnej przerwie wznawiamy spotkania grupy rodziców, która działa w naszej Poradni pod nazwą Klub Rodzica.

Grupa przeznaczona jest dla rodziców, którzy odbyli trening umiejętności wychowawczych i/lub bardzo interesują się tematyką wychowawczą oraz sami dokształcają się w tym zakresie.

Terminy najbliższych spotkań:

10.10.2019 r. , 14.11,2019 r. , 19.12.2019 r.

Miejsce spotkań: ul. T. Kościuszki 131, Wrocław, I piętro, sala 105

Grupa daje możliwość dzielenia się dobrymi praktykami, sukcesami, a także otrzymania wsparcia w trudnych chwilach i kryzysach związanych z rodzicielstwem.  Podczas spotkań nasze rozmowy koncentrują się wokół szeroko pojętej tematyki wychowania.  W ramach działań Klubu odbywać się będą również warsztaty i wykłady na zamówienie, czyli zgodnie z zapotrzebowaniem grupy.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji:

Marta Tęcza  pod tel. 71 7222002

Zachęcam również do kontaktu mailowego:

marta.tecza@pzp.edu.pl