ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach wsparcia szkół i placówek wynikającego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych będzie prowadził doskonalenie nauczycieli w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy Poradni.

Ankiety badające zapotrzebowanie na konkretne tematy wsparcia zostały rozesłane do wszystkich placówek w drugiej połowie sierpnia. Czekamy na zwrot ankiet, gdyż bez nich nie możemy zaplanować organizacji szkoleń. Ankiety można wzorem ubiegłego roku wysłać mailem bądź tradycyjną pocztą. Nasz Zespół Poradni udziela wsparcia ponad 150 placówkom z terenu całego Powiatu Wrocławskiego, to ogromne zadanie i abyśmy mogli je prawidłowo zorganizować musimy zakończyć rozeznanie potrzeb placówek do 23 września (piątek) do godziny 15:45. Ostatni tydzień września potrzebujemy na analizę ankiet, podział zadań i pozostałe kwestie organizacyjne. Bardzo prosimy o wywiązanie się z terminów zwrotu ankiety badającej potrzeby placówki.

Na przełomie września i października podamy pełną listę placówek wraz z wybranymi przez nie tematami, nazwiskami pracowników Zespołu Poradni którzy będą realizować wsparcie, oraz orientacyjnymi terminami szkoleń.

Wtedy też, znając obciążenie Zespolu Poradni ilością form wsparcia dla placówek do prowadzenia któych jesteśmy zobowiązani od 1 stycznia 2016r, będziemy mogli określić nasze możliwości organizacyjne  wsparcia warsztatowego i szkoleniowego dla rodziców i uczniów. Szczegółowy grafik godzin terapeutycznych dla poszczególnych gabinetów zamiejscowych na bieżący rok szkolny zamieścicliśmy już na stronie „Terapia w gabinetach zamiejscowych”.

Zapraszamy do współpracy.

Kadra PZPPP