ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

„PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE”

Kiedy wiesz, czego chcesz, to czego pragniesz pojawi się w twoim życiu w takim stopniu,  w jakim jesteś tego pragnienia świadomy.

– Janet Bray Attwood, Chris Attwood, Żyj z pasją.

Szanowni Państwo!

Już po raz jedenasty Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP  zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, który odbędzie się  w dniach  21 – 27.10.2019 r., pod   hasłem: „ Pasja, profesja, powołanie”

Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany jest od 2009 roku pod patronatem ministrów właściwych dla spraw pracy i edukacji. Co roku skupia on setki inicjatyw, realizowanych w całym kraju, skierowanych  do uczniów (dzieci i młodzieży), studentów,  jak i osób dorosłych.

W tym roku szkolnym  tematyka Tygodnia Kariery ma na celu wspieranie uczniów w realizowaniu ich pasji i zachęcanie ich do rozwijania zainteresowań, co warunkuje w przyszłości skuteczniejsze podejmowanie decyzji w drodze kształcenia i wyboru zawodu.

Proponujemy spotkania z młodzieżą, na których uczniowie będą mogli zaprezentować swoje zainteresowania i pasje. Zachęcamy, aby uczniowie przygotowali prezentacje swoich zainteresowań, pasji, dokonań pt. „Pasja drogą do kariery w dowolnej w formie : projektów multimedialnych / filmów, plastycznej, fotografii, nagrań  muzycznych lub innych.

Propozycja skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.  Koordynatorami projektu na terenie szkoły będą pedagodzy szkolni. Prace można zgłaszać do pedagogów do 16.10.2019 r.

Najlepsze projekty zostaną uhonorowane drobnymi nagrodami!!!

Zgłoszenia i informacje u osób organizujących warsztaty: Justyny Posadzy, Elżbiety Mrozek,  Agnieszki Milczarek, telefonicznie – 71 722 20 02 lub na adres  kancelaria@ pzp.edu.pl

Serdecznie zapraszają do współpracy

Doradcy Zawodowi PZPPP  we Wrocławiu