ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Szanowni Państwo!

Już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, który odbędzie się w dniach  15-21.10.2018 r.,  pod hasłem „Bądź   architektem   swojego szczęścia”.

Inicjatywa ta kierowana jest do uczniów zainteresowanych planowaniem kariery zawodowej, wyboru dalszego kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej, Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach OTK Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu proponuje  warsztaty  dla młodzieży prowadzone przez zespół doradców zawodowych z naszej placówki: J. Posadzy, E. Mrozek, A. Milczarek.

Zajęcia będą adresowane do młodzieży szkół średnich i będą odbywały się w na terenie szkół i placówek.

Cele  warsztatów:

  • identyfikacja mocnych i słabych stron uczestników w aspekcie wyboru kariery zawodowej,
  • poznanie swojego potencjału zawodowego i dokonanie bilansu posiadanych kompetencji,
  • wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i podjęcie decyzji o ich realizacji,
  • zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Zgłoszenia i informacje u osób organizujących warsztaty,  telefonicznie – 71 722 20 02, email:  kancelaria@ pzp.edu.pl

Do współpracy zapraszają  Doradcy  Zawodowi  PZPP-P  we Wrocławiu