ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej po raz dziewiąty obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK), który odbędzie się w tym roku w dniach 16-22 października pod hasłem „ Ja na rynku pracy, moje talenty i moje kompetencje” 

Ogólnopolski Tydzień Kariery, to niezwykłe wydarzenie, które swoim zasięgiem obejmie całą Polskę. Inicjatywa ta kierowana jest do uczniów, a także osób dorosłych zainteresowanych planowaniem kariery zawodowej. Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W naszej poradni w dniach 18 – 20.10.2017r odbędą się warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. „Moje kompetencje na rynku pracy” poprowadzone przez zespół doradców z naszej placówki – Justynę Posadzy, Annę Pawlaczyk, Elżbietę Mrozek, Małgorzatę Zawadę

W ramach warsztatów młodzież będzie mogła poznać swoje słabe i mocne strony w aspekcie wyboru dalszego kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej, określić swój potencjał zawodowy, dowiedzieć się jak wyznaczać cele zawodowe i planować własną ścieżkę kariery.