ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

W Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu pojawiły się oznaczenia przestrzeni za pomocą pisma Braille’a. Na każdym z pomieszczeń znajduje się tabliczka z informację o numerze pomieszczenia i jego przeznaczeniu.

Treść, forma i układ tabliczek były konsultowane z Polskim Związkiem Niewidomych. Wprowadzenie takich udogodnień jest odpowiedzią na potrzeby klientów z dużą dysfunkcją wzroku, w szczególności rodziców dzieci które są przyprowadzane na diagnozę. Następnym etapem dostosowywania usług Zespołu Poradni do potrzeb wszystkich klientów będzie opracowanie specjalnych nakładek na wnioski i pozostałe dokumenty wypełniane przez rodzica.