ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić wszystkich logopedów pracujących na terenie Powiatu Wrocławskiego na: POWIATOWE FORUM LOGOPEDÓW które odbędzie się 18.10.2018 roku w Starostwie Powiatowym, ul. Kościuszki 131, w godzinach 11.00-13.00 w sali numer 118 (I piętro).
Pragniemy, by organizowane przez nas Forum miało charakter cyklicznych spotkań i było miejscem wymiany poglądów i doświadczeń logopedycznych, z jakimi mamy do czynienia w codziennej pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Wierzymy, że współpraca środowiska logopedów może przynieść ogromne korzyści dla naszych podopiecznych.

Program spotkania: 1. Omówienie pomysłu organizacji cyklicznych spotkań logopedów pracujących na terenie Powiatu Wrocławskiego.
2. Opinie i oczekiwania logopedów na ww. temat (ankieta)
3. Prezentacja Moniki Burzyńskiej na temat wyników badań prowadzonych na terenie powiatu, dotyczących częstotliwości występowania mutyzmu wybiórczego u dzieci w Polsce.
Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 11.10.2018 r. na adres mailowy: magdalena.woloszyn@pzp.edu.pl lub w Kancelarii Poradni. Forum Logopedów Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02 Serdecznie zapraszamy!