ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Przypominamy, że orzeczenia KS wydane przed 1.09.2017 na I etap edukacyjny są ważne do końca klasy IV SP, a orzeczenia wydane na II etap edukacyjny są ważne aż do końca 8 klasy. Poniżej szczegółowa informacja MEN w tej sprawie.