ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

FORUM  PEDAGOGÓW w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych odbywa się od wielu lat. W tym roku również zapraszamy Państwa – Pedagogów placówek współpracujących z naszą Poradnią na spotkanie.

Forum Pedagogów odbędzie się 10 października 2019 w godzinach 10.00 – ok.12.00 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – ul. Kościuszki 131 w sali plenarnej nr 118 na I piętrze.
Jak co roku poruszymy bieżące tematy i wymienimy informacje, a spotkanie tematyczne ze specjalistą – panią Anną Wojsznis z Kancelarii Doradztwa Prawnego – będzie dotyczyło przemocy rówieśniczej i bezpieczeństwa w szkole, a w tym:

 1. przemoc rówieśnicza – definicja prawna,
 2. przemoc rówieśnicza jako przestępstwo, wykroczenie oraz czyn karalny,
 3. odpowiedzialność  sprawcy przemocy  za czyny będące przemocą rówieśniczą,
 4. rodzaje odpowiedzialności sprawcy przemocy rówieśniczej,
 5.  obowiązek szkoły  zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 6. zasady interwencyjnej współpracy szkoły z policją,
 7. zasady współpracy prewencyjnej między szkołą a policją,
 8. cyberprzemoc,
 9. zapobieganie cyberprzemocy w szkole,
 10. procedura reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy,
 11. bezpieczeństwo w szkole.

Po wykładzie będzie możliwość zadawania pytań, do czego zachęcamy. Ze względów organizacyjnych kierujemy zaproszenie do jednej osoby z każdej współpracującej z Poradnią placówki (ilość miejsc w sali jest niestety ograniczona).

organizatorzy:

Monika Goś
Beata Anklewicz – Sudoł
Monika Chojecka