ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

W Forum Pedagogów uczestniczyło 57 osób – dziękujemy za poświęcony czas.

Zamieszczamy prezentacje wykorzystane na spotkaniu oraz plakat o dysleksji – do pobrania.


organizacja kształcenia specjalnego

Dysleksja – plakat informacyjny

Prezentacja Forum Pedagogów

ZAPRASZAMY

Pedagogów placówek współpracujących z Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu zapraszamy
na spotkanie w dniu
01.10.2015 o godzinie 10.00
w Starostwie Powiatowym
we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131.

Będzie to spotkanie w ramach Forum Pedagogów (oraz kontynuacja działań sieci pedagogów i psychologów szkolnych), o charakterze informacyjnym, dotyczące między innymi zmian w przepisach prawa odnośnie wspomagania szkół i placówek przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne
od dnia 01.01.2016 a także organizowania kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25.09.2015

–  mailem zwrotnym,

–  lub telefonicznie do kancelarii Poradni – tel. 71 722 20 02W obydwu przypadkach prosimy o podanie adresu placówki i ilości osób uczestniczących (gdy w placówce jest więcej niż jeden pedagog).
W mailu zwrotnym można zamieścić pytania i zasygnalizować kwestie, które warto Państwa zdaniem podjąć podczas spotkania. Nie ma takiej możliwości przy zgłoszeniu telefonicznym.
Zapraszamy
organizatorzy:
Elżbieta Waszkowiak
Monika Chojecka
Beata Anklewicz – Sudoł
Monika Goś