ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

W ubiegłym roku szkolnym 2017/2018 w ramach działań Naszej Poradni zrealizowana została akcja profilaktyczna przeciwko agresji i przemocy „Wspólna sprawa”.

W kwietniu 2018 r. odbyło się wspólne dla nauczycieli, uczniów i rodziców szkolenie „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole”. Było ono pierwszym punktem w harmonogramie Naszych działań. Szkolenie służyło pogłębieniu i uporządkowaniu wiedzy na temat agresji i przemocy oraz zainspirowaniu i przygotowaniu uczestników do dalszego działania w swoich szkołach. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby z 8 szkół/placówek. Uczestnicy aktywnie brali udział w szkoleniu, wstępnie zaplanowali działania w swojej szkole oraz otrzymali materiały pomocnicze do ich realizacji. Wszyscy zostali zaproszeni do udziału w kolejnym spotkaniu. Odbyło się ono w czerwcu. Przybyli na nie przedstawiciele z 7 szkół. Niestety nie wszyscy rodzice mogli ponownie się z nami spotkać. Uczestnicy podczas Naszego spotkania byli otwarci i aktywni. Okazało się, iż podjęli wiele ciekawych działań w swoich szkołach, które spotkały się z dużym zainteresowaniem, szczególnie uczniów. Uczniowie, rodzice i nauczyciele podzielili się swoimi dokonaniami i sukcesami, nowymi pomysłami, a także opowiedzieli trudach pracy związanej z zapobieganiem i rozwiązywaniem tak istotnych problemów, z którymi mierzy się chyba każda szkoła. Dawali sobie pozytywne wzmocnienia i wsparcie. Podczas akcji udało się stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów, spostrzeżeń oraz doświadczeń związanych z występowaniem agresji i przemocy w szkole.

Dziękujemy uczestnikom ze wszystkich szkół za obecność, aktywność, zaangażowanie we współtworzenie akcji.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sobótce

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich

Szkoła Podstawowa w Świątnikach

Szkoła Podstawowa w Mietkowie

Szkoła Podstawowa –MOW w Sobótce

Szkoła Podstawowa w Jordanowie Śląskim

Szkoła Podstawowa w Szczodrem

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Ostatnim punktem w naszym harmonogramie było nadesłanie pisemnych sprawozdań (najdalej we wrześniu) z działań podjętych w szkołach. Było to zadanie dobrowolne. W oparciu o nadesłane informacje ze szkół opracowano i poniżej zamieszczono opis zrealizowanych zadań.


W Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich uczestnicy „Wspólnej sprawy” przeprowadzili pięciodniową akcję „Stop przemocy i agresji” z licznymi inspirującymi dla innych działaniami –odsyłamy na stronę internetową szkoły, na której można znaleźć dokładną relację opatrzoną zdjęciami http://sp1katy.pl/stop-agresji-i-przemocy/ Dziękujemy również pani pedagog ze szkoły za ciekawą i barwną prezentację przedstawioną podczas spotkania w Poradni. W akcji szkolnej zaangażowano w działania 330 uczniów, 24 rodziców oraz 15 nauczycieli.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce przeprowadzono we wszystkich klasach V-VII i II
i III gimnazjum warsztaty w ramach godzin wychowawczych według scenariusza „Zjawisko agresji i przemocy w szkole”. Zajęciami objęto 400 uczniów. Pod czujnym okiem nauczycieli i rodziców uczniowie przygotowali także filmiki wideo na temat: „Stop agresji i przemocy”. W akcję zaangażowało się 20 nauczycieli i 4 rodziców. Szkoła przygotowała również plan kontynuowania swoich działań na wrzesień. Życzymy powodzenia!

MOW w Sobótce – w ramach działań na terenie placówki we wszystkich grupach odbyły się godziny wychowawcze o tematyce agresji i przemocy (min. 1,5 h w jednej). Zorganizowano konkurs na wiersz lub piosenkę „Stop Przemocy”, który cieszył się zainteresowaniem wychowanek. W akcję zaangażowali się wszyscy wychowawcy oraz wolontariat uczniowski działający w placówce. Powstała gazetka dotycząca tej tematyki. Serdecznie dziękujemy również za ciekawą opowieść wychowawcy o działaniach ośrodka i codziennym życiu wychowanek oraz za cierpliwość w odpowiadaniu na liczne pytania uczestników akcji „Wspólna sprawa”.

W Szkole Podstawowej w Jordanowie w ramach zaplanowanych działań odbyło się spotkanie samorządu uczniowskiego, warsztaty w klasach V- VII – wspólnie przygotowane
i przeprowadzone przez psychologa szkolnego i uczniów. Powstała bardzo ciekawa prezentacja stworzona przez starszych
uczniów gimnazjum dla młodszych kolegów
ze wskazówkami jak zapobiegać agresji i przemocy w szkole. Mieliśmy okazję obejrzeć ją podczas drugiego spotkania akcji „Wspólna sprawa”. W działaniach szkolnych udział wzięło 65 uczniów. Odbyły się również warsztaty dla rodziców (40 osób), które wspólnie poprowadziły pani psycholog z jedną z mam.

W Szkole Podstawowej w Mietkowie skupiono się na działaniach, których celem było doskonalenie kompetencji uczniów w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych – warsztaty w klasach III-VII oraz spotkanie z rodzicami, spotkania interwencyjne z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Odbyły się także zajęcia „Czuję się dorosłym” w klasach VI i VII oraz konsultacje z rodzicami. Działaniami objęto około 80 rodziców, 220 uczniów i 10 nauczycieli. Zaplanowano również na wrzesień debatę „Szkołą bez agresji” oraz dalsze wdrażanie ciekawych pomysłów na zwiększenie bezpieczeństwa w trakcie przerw np. wydłużenie ich i zaangażowanie chętnych starszych uczniów na rzecz organizowania czasu młodszym kolegom.

W Szkole Podstawowej w Świątnikach uczennice przeprowadziły warsztaty profilaktyczne w kl. V i VI na temat zjawiska agresji i przemocy. Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach. Kolejnym działaniem, które udało się wspólnie zrealizować były prace przy zakładaniu ogrodu szkolnego. Uczniowie kl. III-VII pomagali przy montowaniu obrzeży, sadzeniu roślin i ich obsypywaniu korą. Zdjęcia ogrodu są dostępne na stronie szkoły. W szkole odbył się Piknik Rodzinny. Było to spotkanie rodziców i dzieci, którego celem była integracja, wspólne spędzenie czasu na grach, zabawach oraz przyrządzaniu posiłków.

I co dalej?

Uczestnicy akcji „Wspólna sprawa” zgłosili potrzebę kontynuowania spotkań raz na semestr w tym samym składzie. Po feriach zimowych bieżącego roku szkolnego zostanie zorganizowane kolejne spotkanie grupy składającej się z dobrowolnie zgłoszonych uczestników ubiegłej akcji „Wspólna sprawa”. Rozpocznie się wówczas także druga edycja akcji „Wspólna sprawa” dla szkół, które nie miały jeszcze okazji wziąć w niej udziału. Dokładne informacje pojawią się na naszej stronie oraz zostaną rozesłane do szkół drogą mailową.