ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Terapia gabinety


Terapie w gabinetach zamiejscowych.

 

UWAGA! W roku szkolnym 2020/2021 z powodu sytuacji epidemicznej godziny pracy gabinetów mogą ulegać doraźnym dynamicznym zmianom. W razie kłopotów z kontaktem z którymś z gabinetów prosimy o kontakt pod numerem we Wrocławiu: (71) 7222002 

Na terapie do psychologów, pedagogów i logopedów należy zapisywać dziecko bezpośrednio u terapeutów w godzinach pracy gabinetów, pod podanymi numerami telefonów. Na terapie metodą Biofeedback oraz terapię zaburzeń integracji sensorycznej (SI) należy zapisywać dziecko w kancelarii zespołu poradni. 

UWAGA! W wielu przypadkach specyfika prowadzonej terapii uniemożliwia odbieranie telefonów przez terapeutów podczas zajęć. W przypadkach problemów z dodzwonieniem się do gabinetu, prosimy o zgłaszanie tego faktu Kancelarii pod numerem 71 722 20 02.
Terapeuta postara się skontaktować z Państwem w możliwie szybkim terminie.

szczegółowa procedura zapisu i prowadzenia terapii Biofeedback i SI znajduje się w zakładce PROCEDURY I DOKUMENTY