ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Forum Pedagogów które odbędzie się w dniu 02.10.2018,

godzina  10.00 – ok. 12.00,

miejsce  – Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, sala 118.

 

W trakcie Forum podejmiemy tematy:

  • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i pomocy wynikającej
    z orzeczeń – prelegent p. Zdzisława Pietrus
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkołach dla dzieci cudzoziemców – prelegent
    p. Viktoriia Rachynska
  • Informacje bieżące dotyczące współpracy szkół z Zespołem Poradni – prowadzi p. Michał Iwan.

Kolejność wystąpień może ulec zmianie.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa z podaniem danych placówki;
zgłoszenie należy kierować na adres mailowy fp2018@pzp.edu.pl

Pozdrawiamy i zapraszamy,

Monika Goś, Beata Anklewicz – Sudoł