ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Drodzy Rodzice,

W związku z epidemią koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wszystkie bezpośrednie zajęcia z dziećmi w Zespole Poradni zostały zawieszone. Ze względu na specyfikę pracy nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpiecznych warunków naszym małym i większym Klientom podczas bezpośredniego kontaktu, w sytuacji gdy zostało potwierdzone roznoszenie się koronawirusa w formie aerozolu i jego przetrwanie w pomieszczeniu zamkniętym nawet do kilku dni.

W tym trudnym dla wszystkich czasie będziemy pomagać dzieciom, uczniom i ich rodzinom według tych możliwości które nam pozostały. Proponujemy między innymi spersonalizowane zadania z zakresu terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, terapii integracji sensorycznej – dla każdego dziecka którego rodzic zwróci się do nas. Zorganizujemy konsultacje on-line ze specjalistami, przeprowadzimy niektóre formy terapii (w szczególności psychoterapii nastolatków), w tym kontynuację rozpoczętych terapii za pomocą komunikatorów (np. Skype, WhatsApp, Messenger). Zrobimy online niektóre prostsze testy dla nastolatków, np. testy z doradztwa zawodowego. Udzielimy wsparcia wszystkim w trudnej sytuacji psychicznej.

Prosimy osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy lub wskazówek do pracy z dzieckiem
o zgłaszanie zapotrzebowania na wsparcie pod podanymi niżej adresami mailowymi bądź pod numerem telefonu 71 7222002 – zostawiając koniecznie dane do kontaktu zwrotnego. Sprawa zostanie przydzielona pracownikowi który się z Państwem skontaktuje.

logopeda@pzp.edu.pl

pedagog@pzp.edu.pl

psycholog@pzp.edu.pl

doradca.zawodowy@pzp.edu.pl

Prawdopodobnie nie będziemy w stanie wydać zbyt wielu opinii tzw. „zwykłych”, gdyż ich wystawienie poprzedzone jest najczęściej diagnozą, której w obecnej sytuacji nie ma jak przeprowadzić. Do powrotu dzieci do szkół i tak nie ma natomiast możliwości praktycznego skorzystania z opinii. Przeanalizujemy natomiast każdy przypadek wymagający wystawienia orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – na podstawie przesłanych nam mailem dokumentów i opisu przypadku na adres orzecznictwo@pzp.edu.pl Podejmiemy decyzję czy jest możliwe postawienie sprawy na zespole na podstawie dostarczonej dokumentacji. W takim wypadku przeprowadzimy wywiad z rodzicem online i prześlemy konieczne formularze do wypełnienia i odesłania nam tą samą drogą. Postaramy się zorganizować posiedzenia zespołów orzekających na zasadzie telekonferencji i wydać dokument który podpisany cyfrowo odeślemy pod wskazany adres mailowy.

Mimo braku bezpośrednich spotkań pozostaniemy z Państwem w kontakcie.