ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Zapraszamy szkoły podstawowe powiatu wrocławskiego do udziału w 2 edycji akcji profilaktycznej, mającej na celu przeciwdziałanie występowaniu agresji i przemocy w szkole.

Akcja ma na celu:

  • poszerzanie wiedzy na temat zjawiska przemocy i agresji oraz rozpowszechnianie skutecznych sposobów na zapobieganie ich występowaniu w szkole
  • promowanie otwartego mówienia o problemach związanych z  agresją i przemocą  oraz traktowanie ich w kategoriach wyzwania i szansy rozwojowej dla każdej szkoły
  • doskonalenie umiejętności współpracy między uczniami, pracownikami szkoły, rodzicami i pracownikami Poradni

Harmonogram działań

  • Dnia 15 lutego 2019 r. w godzinach 9:00-13.00 szkolenie „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole” w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy nie brali udziału  w poprzedniej edycji w roku 2018. Celem szkolenia jest  przygotowanie do działań profilaktycznych w szkole? Prowadzenie: Marta Tęcza, Jagoda Ziober-Pękalska
  • Dnia 19 lutego 2019 r. w godzinach 9.00 – 12.00 warsztat dla uczestników przeszkolonych w poprzedniej edycji. Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki agresji i przemocy w szkole, dzielnie się doświadczeniem oraz wymiana dobrych praktyk między uczestnikami. Prowadzenie: Marta Tęcza, Jagoda Ziober-Pękalska
  • Luty-czerwiec 2019 r. – działania przeszkolonych w Poradni osób na terenie swoich szkół, ewentualne konsultacje z pracownikiem Poradni.
  • Dnia 04 czerwca 2019 r. w godzinach00 -13.00 spotkanie podsumowujące dla uczestników szkolenia „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole”. Celem jest podzielenie się wrażeniami z przeprowadzonych działań, wymiana dobrych praktyk, omówienie zaistniałych trudności oraz wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań. Prowadzenie: Marta Tęcza, Jagoda Ziober-Pękalska
  • Zamieszczenie sprawozdania z całej akcji na stornie internetowej Poradni w formie oraz terminie ustalonym wcześniej z uczestnikami.

Termin zgłoszenia uczestników (nauczyciela, 2 uczniów i rodzica) przez Dyrektorów szkół trwa do dnia 25 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza*

e-mailowo na adres marta.tecza@pzp.edu.pl

Formularz 2019 Wspólna sprawa – dla nowych uczestników , spotkanie 15.02.2019r.

Formularz kontynuacja Wspólna sprawadla uczestników z poprzedniej edycji, spotkanie 18.02.2019 r.

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu szkoły do udziału w nowej edycji akacji decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła uzyska informację zwrotną od pracownika Poradni.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie działań.

Więcej informacji w załączonym regulaminie.

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mailowy:  marta.tecza@pzp.edu.pl