ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe powiatu wrocławskiego do udziału w akcji profilaktycznej, mającej na celu przeciwdziałanie występowaniu agresji i przemocy w szkole.

Akcja ma na celu

  • poszerzanie wiedzy na temat zjawiska przemocy i agresji oraz rozpowszechnianie skutecznych sposobów na zapobieganie ich występowaniu w szkole
  • promowanie otwartego mówienia o problemach związanych z agresją i przemocą  oraz traktowanie ich w kategoriach wyzwania i szansy rozwojowej dla każdej szkoły
  • doskonalenie umiejętności współpracy między uczniami, pracownikami szkoły, rodzicami i pracownikami Poradni

 

Harmonogram działań

  1. Zgłoszenia uczestników przez Dyrektorów szkół do dnia 31 marca 2018 r. pocztą  na adres Kancelarii Poradni we Wrocławiu lub e-mailowo na adres marta.tecza@pzp.edu.pl    (wzór karty zgłoszenia w załączniku). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu szkoły do udziału w akacji decyduje kolejność zgłoszeń.
  2.  Dnia 17 kwietnia 2018 r. w godzinach00-13.00  szkolenie „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole” w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu dla nauczycieli, uczniów i rodziców, przygotowujące do działań profilaktycznych w szkole.
  3. Kwiecień -czerwiec 2018 r. – działania przeszkolonych w Poradni osób na terenie swoich szkół, ewentualne konsultacje z pracownikiem Poradni.
  4. Dnia 12 czerwca 2018 r. w godzinach00 -13.00 spotkanie podsumowujące, superwizyjne dla uczestników szkolenia na terenie Poradni – podzielenie się wrażeniami z przeprowadzonych działań i dobrymi praktykami, omówienie zaistniałych trudności oraz wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań.
  5. Zamieszczenie sprawozdania z całej akcji na stornie internetowej Poradni po uzgodnieniu terminu z uczestnikami.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie działań.

Więcej informacji w załączonym regulaminie.

 

Karta zgłoszenia

 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mailowy:

marta.tecza@pzp.edu.pl