ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

W ramach 8 OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY zapraszamy pedagogów, doradców zawodowych,  osoby odpowiedzialne za orientację zawodową w szkołach na spotkanie pod hasłem:

”Bądź autorem swojej kariery”.

Spotkanie poświęcone będzie wspieraniu i zachęcaniu uczniów do  samodzielnego podejmowania decyzji, w oparciu o indywidualne cele okoliczności i  warunki oraz towarzyszeniu młodym ludziom w  procesie kreowania ich kariery edukacyjno – zawodowej.

Spotykamy się  w dniu 21 października 2016 r., w godzinach 10.00 – 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w sali nr  118.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie swojego przybycia – kancelaria@pzp.edu.pl

Program spotkania w dniu 21 października 2016r w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

  • Nowoczesne narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w doradztwie zawodowym –Justyna Posadzy doradca zawodowy PZPP-P we Wrocławiu
  • Warsztaty dotyczące planowania kariery – przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu panią Małgorzata Sosnowicz – doradca zawodowy
  • Analiza potrzeb szkół w zakresie doradztwa zawodowego – panel dyskusyjny – doradcy zawodowi PZPP-P we Wrocławiu
  • Przedstawienie oferty Poradni w zakresie doradztwa zawodowego – doradcy zawodowi PZPP-P we Wrocławiu
  • Ustalenie zasad współpracy szkół z doradcami zawodowymi PZPP-P we Wrocławiu

 Doradcy zawodowi

Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu