ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02
Szanowni Rodzice (i pełnoletni Wnioskodawcy)
Dla Państwa wygody w dziale „procedury i dokumenty” – „druki do pobrania”
zamieszczamy aktualny druk zaświadczenia lekarskiego potrzebnego do wydania orzeczeń lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:
Są w nim uwzględnione wszystkie elementy wymagane nowymi rozporządzeniami:
– Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743)
– Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616)
Jeżeli któryś z lekarzy będzie wolał wypełnić zaświadczenie na swoim wzorze – jest oczywiście taka możliwość, lecz prosimy zwrócić uwagę by wszystkie elementy wymagane rozporządzeniem były w nim uwzględnione. W przeciwnym razie będziemy musieli zwrócić niekompletne zaświadczenie do uzupełnienia.
kadra Zespołu Poradni