ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

.

W związku z zawieszoną akcją strajkową w dniu 27.04.2019 r, pragniemy podziękować Państwu za zrozumienie, cierpliwość, słowa otuchy i okazywane wsparcie w trudnym dla nas okresie strajkowym.

.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych od 29.04.2019 r. pracuje z zwykłym trybie.

.