ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Archiwum wpisów za okres: Wrzesień 2016

W ramach 8 OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY zapraszamy pedagogów, doradców zawodowych,  osoby odpowiedzialne za orientację zawodową w szkołach na spotkanie pod hasłem:

”Bądź autorem swojej kariery”.

Spotkanie poświęcone będzie wspieraniu i zachęcaniu uczniów do  samodzielnego podejmowania decyzji, w oparciu o indywidualne cele okoliczności i  warunki oraz towarzyszeniu młodym ludziom w  procesie kreowania ich kariery edukacyjno – zawodowej.

Spotykamy się  w dniu 21 października 2016 r., w godzinach 10.00 – 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w sali nr  118.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie swojego przybycia – kancelaria@pzp.edu.pl

Program spotkania w dniu 21 października 2016r w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

  • Nowoczesne narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w doradztwie zawodowym –Justyna Posadzy doradca zawodowy PZPP-P we Wrocławiu
  • Warsztaty dotyczące planowania kariery – przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu panią Małgorzata Sosnowicz – doradca zawodowy
  • Analiza potrzeb szkół w zakresie doradztwa zawodowego – panel dyskusyjny – doradcy zawodowi PZPP-P we Wrocławiu
  • Przedstawienie oferty Poradni w zakresie doradztwa zawodowego – doradcy zawodowi PZPP-P we Wrocławiu
  • Ustalenie zasad współpracy szkół z doradcami zawodowymi PZPP-P we Wrocławiu

 Doradcy zawodowi

Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu

 

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach wsparcia szkół i placówek wynikającego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych będzie prowadził doskonalenie nauczycieli w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy Poradni.

Ankiety badające zapotrzebowanie na konkretne tematy wsparcia zostały rozesłane do wszystkich placówek w drugiej połowie sierpnia. Czekamy na zwrot ankiet, gdyż bez nich nie możemy zaplanować organizacji szkoleń. Ankiety można wzorem ubiegłego roku wysłać mailem bądź tradycyjną pocztą. Nasz Zespół Poradni udziela wsparcia ponad 150 placówkom z terenu całego Powiatu Wrocławskiego, to ogromne zadanie i abyśmy mogli je prawidłowo zorganizować musimy zakończyć rozeznanie potrzeb placówek do 23 września (piątek) do godziny 15:45. Ostatni tydzień września potrzebujemy na analizę ankiet, podział zadań i pozostałe kwestie organizacyjne. Bardzo prosimy o wywiązanie się z terminów zwrotu ankiety badającej potrzeby placówki.

Na przełomie września i października podamy pełną listę placówek wraz z wybranymi przez nie tematami, nazwiskami pracowników Zespołu Poradni którzy będą realizować wsparcie, oraz orientacyjnymi terminami szkoleń.

Wtedy też, znając obciążenie Zespolu Poradni ilością form wsparcia dla placówek do prowadzenia któych jesteśmy zobowiązani od 1 stycznia 2016r, będziemy mogli określić nasze możliwości organizacyjne  wsparcia warsztatowego i szkoleniowego dla rodziców i uczniów. Szczegółowy grafik godzin terapeutycznych dla poszczególnych gabinetów zamiejscowych na bieżący rok szkolny zamieścicliśmy już na stronie „Terapia w gabinetach zamiejscowych”.

Zapraszamy do współpracy.

Kadra PZPPP

Jak co roku nasz Zespół Poradni miał swoje stoisko informacyjne podczas Powiatowego Pikniku dla osób Niepełnosprawnych, który tym razem odbył się w Jordanowie Śląskim. Mimo upału goście dopisali, rozdaliśmy dużą ilość folderów informacyjnych, przeprowadziliśmy wiele rozmów na temat możliwości uzyskania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych.
W tym roku Zespół Poradni reprezentowali: panie Agnieszka Milczarek, Elżbieta Mrozek, Zdzisława Pietrus i Halina Poks oraz dyrektor Zespołu Poradni – Michał Iwan. Relacja fotograficzna na naszej stronie na fb. Do zobaczenia za rok 🙂

Informujemy że prowadzimy nabór do grupy warsztatowej (cykl I 2016/2017) Szkoły Dla Rodziców. Ilość miejsc ograniczona.

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

 

Spotkania odbywać się będą we Wrocławiu w siedzibie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na ul. Kościuszki 131

co czwartek lub co drugi czwartek (w zależności od możliwości organizacyjnych uczestników – do ustalenia na pierwszym spotkaniu)

pierwsze spotkanie odbędzie się 22.09.2016 r. w godzinach od 17-19.15

Cały cykl obejmuje 10 spotkań.

Zajęcia prowadzi: pedagog Marta Tęcza

 

Termin zgłoszeń do 22.09.2016 r.

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na specyfikę warsztatów (praca w małych grupach), pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc.
W przypadku dużego zainteresowania po zakończeniu cyklu uruchomimy kolejną grupę warsztatową.

Zapisy w Kancelarii Poradni – numer telefonu 71 7222002 lub mailowo: kancelaria@pzp.edu.pl

 

UWAGA! Aby wziąć udział w szkoleniu KONIECZNE jest wcześniejsze zgłoszenie pod podanym numerem bądź adresem mailowym i uzyskanie potwierdzenia o zakwalifikowaniu.

 

Serdecznie zapraszamy!

Pedagogów i logopedów szkolnych zapraszamy na kolejne spotkanie  w ramach Forum Pedagogów,

6 października o godz. 10:30 w Sali 118 Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Oprócz informacji organizacyjnych tematem przewodnim spotkania będzie:

„Mutyzm u dzieci, charakterystyka zaburzeń, zasady pracy z dzieckiem.”

serdecznie zapraszamy