ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Archiwum wpisów za okres: Wrzesień 2017

Szanowni Rodzice (i pełnoletni Wnioskodawcy)
Dla Państwa wygody w dziale „procedury i dokumenty” – „druki do pobrania”
zamieszczamy aktualny druk zaświadczenia lekarskiego potrzebnego do wydania orzeczeń lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:
Są w nim uwzględnione wszystkie elementy wymagane nowymi rozporządzeniami:
– Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743)
– Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616)
Jeżeli któryś z lekarzy będzie wolał wypełnić zaświadczenie na swoim wzorze – jest oczywiście taka możliwość, lecz prosimy zwrócić uwagę by wszystkie elementy wymagane rozporządzeniem były w nim uwzględnione. W przeciwnym razie będziemy musieli zwrócić niekompletne zaświadczenie do uzupełnienia.
kadra Zespołu Poradni

Szanowni Państwo,

 

do wszystkich Pedagogów placówek współpracujących z Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu kierujemy informację i zaproszenie na kolejne spotkanie w ramach Forum Pedagogów.

Będzie ono miało miejsce 12-go października o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.

 

Spotkanie składać się będzie z dwóch części. W ramach pierwszej z nich omówimy bieżące zmiany w przepisach oświatowych, w szczególności te które dotyczą współpracy Poradni z placówkami. W drugiej części skupimy się jednak głównie na uzależnieniach behawioralnych u dzieci i młodzieży. Jako prelegent będzie prowadzić tę część spotkania Pani Aneta Sieradzka – Piędel, psycholog i psychoterapeuta.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy. W celu przygotowania odpowiedniej ilości miejsc siedzących uprzejmie prosimy o wysłanie deklaracji przybycia na adres kancelaria@pzp.edu.pl w tytule maila wpisując „FP2017 – Imię Nazwisko”

 

Zespół organizacyjny:

Elżbieta Waszkowiak,

Monika Chojecka,

Beata Anklewicz – Sudoł

Monika Goś

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia informujemy że odpowiednia procedura wraz z załącznikami dla szkół jest aktualnie opracowywana. Prosimy śledzić naszą stronę www, szczegółowe informacje w tej sprawie pojawią się niebawem.
Niezależnie od powyższego, w pierwszej połowie października jednym z tematów Forum Pedagogów będą zmiany w rozporządzeniach dotyczące szkół i poradni psychologiczno – pedagogicznych. Serdecznie zapraszamy na spotkanie.
kadra PZPPP