ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Archiwum wpisów za okres: Marzec 2018

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe powiatu wrocławskiego do udziału w akcji profilaktycznej, mającej na celu przeciwdziałanie występowaniu agresji i przemocy w szkole.

Akcja ma na celu

  • poszerzanie wiedzy na temat zjawiska przemocy i agresji oraz rozpowszechnianie skutecznych sposobów na zapobieganie ich występowaniu w szkole
  • promowanie otwartego mówienia o problemach związanych z agresją i przemocą  oraz traktowanie ich w kategoriach wyzwania i szansy rozwojowej dla każdej szkoły
  • doskonalenie umiejętności współpracy między uczniami, pracownikami szkoły, rodzicami i pracownikami Poradni

 

Harmonogram działań

  1. Zgłoszenia uczestników przez Dyrektorów szkół do dnia 31 marca 2018 r. pocztą  na adres Kancelarii Poradni we Wrocławiu lub e-mailowo na adres marta.tecza@pzp.edu.pl    (wzór karty zgłoszenia w załączniku). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu szkoły do udziału w akacji decyduje kolejność zgłoszeń.
  2.  Dnia 17 kwietnia 2018 r. w godzinach00-13.00  szkolenie „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole” w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu dla nauczycieli, uczniów i rodziców, przygotowujące do działań profilaktycznych w szkole.
  3. Kwiecień -czerwiec 2018 r. – działania przeszkolonych w Poradni osób na terenie swoich szkół, ewentualne konsultacje z pracownikiem Poradni.
  4. Dnia 12 czerwca 2018 r. w godzinach00 -13.00 spotkanie podsumowujące, superwizyjne dla uczestników szkolenia na terenie Poradni – podzielenie się wrażeniami z przeprowadzonych działań i dobrymi praktykami, omówienie zaistniałych trudności oraz wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań.
  5. Zamieszczenie sprawozdania z całej akcji na stornie internetowej Poradni po uzgodnieniu terminu z uczestnikami.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie działań.

Więcej informacji w załączonym regulaminie.

 

Karta zgłoszenia

 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mailowy:

marta.tecza@pzp.edu.pl

Szanowni Rodzice, za nami już dwa pierwsze spotkania grupy rodziców działającej w naszej Poradni pod nazwą  Klub Rodzica.

Kolejne spotkania odbędą się w następujące czwartki:
5 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca, w godzinach  17.00-19.15
w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, IV piętro.

Cały czas serdecznie zapraszamy  osoby, do których nie dotarła informacja o pierwszych spotkaniach lub nie mogły z różnych powodów w nich  uczestniczyć. Nie ukrywamy że od frekwencji na tych spotkaniach uzależniamy funkcjonowanie Klubu Rodziców jako stałej grupy wsparcia w przyszłości.

Klub Rodzica to spotkania grupy rodziców, którzy odbyli kurs „Szkoła dla Rodziców” w ramach treningu umiejętności wychowawczych w naszej Poradni (3 edycje   w latach 2016-2017).

Podczas naszych spotkań koncentrujemy się głównie na rozmowach, dyskusjach dotyczących szeroko pojętej tematyki wychowania.  Grupa daje również możliwość dzielenia się dobrymi praktykami, sukcesami, a także otrzymania wsparcia w trudnych chwilach i kryzysach związanych z rodzicielstwem.  W ramach działań Klubu odbywać się będą również warsztaty i wykłady na zamówienie, czyli zgodnie z zapotrzebowaniem grupy.

Zapraszamy do współtworzenia Klubu Rodzica!

Więcej informacji:

Marta Tęcza  pod tel. 71 7222002

Zachęcam również do kontaktu mailowego:

marta.tecza@pzp.edu.pl