Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Jak co roku w październiku serdecznie zapraszamy rodziców, pedagogów, psychologów, nauczycieli szkół i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, koordynatorów zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wszelkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniach i wspólnej dyskusji na temat dysleksji. W tym roku postanowiliśmy zmienić formułę spotkań i zrezygnować z konferencji na rzecz indywidualnych konsultacji.

 

Zapraszamy do naszych Gabinetów zamiejscowych:

26.10.15 r. Siechnice ul. Jana Pawła II 12

27.10.15 r. Kąty Wr. ul. 1-go Maja 43

28.10.15 r. Kamieniec Wr. ul. Kolejowa 4

29.10.15 r. Sobótka ul. Św. Jakuba 3

30.10.15 r. Kobierzyce ul. W. Witosa 18

 

Punkty będą czynne w godzinach 16.00-18.00

Zapraszamy też na nasze forum dyskusyjne poświęcone w całości problemom dysleksji: http.://forum.pzp.edu.pl/,
(Planowane uruchomienie Forum – 26 października 2015)

Szczegółowe informacje na załączonym plakacie

 
Dysleksja – plakat informacyjny

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY :)) 

Polecamy Państwu zajęcia rozwijające dla dzieci

  • przejawiających nieśmiałe zachowania
  • mających trudności w opanowaniu norm i zasad grupowych
  • z problemami w radzeniu sobie z emocjami
  • z trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymaniu prawidłowych relacji rówieśniczych

Podczas zajęć uczymy się, bawiąc. Ćwiczymy także sposoby reagowania na trudne sytuacje z codziennego życia dzieci (np. szkolnego). Doskonalimy ważne umiejętności min : radzenie sobie
z trudnymi emocjami (złość , smutek , strach) , umiejętność słuchania , czekania na swoją kolej, radzenia sobie z niepowodzeniami, reagowania na zaczepki i dokuczanie, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami oraz współpracę w grupie.

Kiedy?

poniedziałki godz. 11.00 – uczniowie klas II

wtorki godz. 13.30 – uczniowie klas I
Gdzie:

Gabinet Poradni w Kamieńcu Wrocławskim w Szkole Podstawowej , ul. Kolejowa 8, parter

Zapisy:

do 15 października 2015 roku – pod numerem telefonu 71 3819528 lub 71 7222002, kontakt: Marta Tęcza

Ilość miejsc ograniczona.

Konieczna jest uprzednia konsultacja rodzica/opiekuna prawnego ucznia z osobą prowadzącą zajęcia.

Rodziców, którzy są zainteresowani oferowaną formą zajęć rozwijających dla swojego dziecka, ale w innych terminach lub odmiennej grupie wiekowej, zachęcamy do kontaktu z nami. W przypadku napływania zgłoszeń istnieje prawdopodobieństwo utworzenia nowych grup.

Serdecznie Zapraszamy !!!

W Forum Pedagogów uczestniczyło 57 osób – dziękujemy za poświęcony czas.

Zamieszczamy prezentacje wykorzystane na spotkaniu oraz plakat o dysleksji – do pobrania.


organizacja kształcenia specjalnego

Dysleksja – plakat informacyjny

Prezentacja Forum Pedagogów

ZAPRASZAMY

Pedagogów placówek współpracujących z Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu zapraszamy
na spotkanie w dniu
01.10.2015 o godzinie 10.00
w Starostwie Powiatowym
we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131.

Będzie to spotkanie w ramach Forum Pedagogów (oraz kontynuacja działań sieci pedagogów i psychologów szkolnych), o charakterze informacyjnym, dotyczące między innymi zmian w przepisach prawa odnośnie wspomagania szkół i placówek przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne
od dnia 01.01.2016 a także organizowania kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25.09.2015

–  mailem zwrotnym,

–  lub telefonicznie do kancelarii Poradni – tel. 71 722 20 02W obydwu przypadkach prosimy o podanie adresu placówki i ilości osób uczestniczących (gdy w placówce jest więcej niż jeden pedagog).
W mailu zwrotnym można zamieścić pytania i zasygnalizować kwestie, które warto Państwa zdaniem podjąć podczas spotkania. Nie ma takiej możliwości przy zgłoszeniu telefonicznym.
Zapraszamy
organizatorzy:
Elżbieta Waszkowiak
Monika Chojecka
Beata Anklewicz – Sudoł
Monika Goś

Rozpoczynamy nabór na bieżący rok szkolny dla osób chętnych do udziału w systemowej terapii rodzin. Nie jest wymagane skierowanie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kancelarią pod numerem 71 7222002. Ilość miejsc ograniczona, serdecznie zapraszamy.