Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Zapraszamy szkoły podstawowe powiatu wrocławskiego do udziału w 2 edycji akcji profilaktycznej, mającej na celu przeciwdziałanie występowaniu agresji i przemocy w szkole.

Akcja ma na celu:

  • poszerzanie wiedzy na temat zjawiska przemocy i agresji oraz rozpowszechnianie skutecznych sposobów na zapobieganie ich występowaniu w szkole
  • promowanie otwartego mówienia o problemach związanych z  agresją i przemocą  oraz traktowanie ich w kategoriach wyzwania i szansy rozwojowej dla każdej szkoły
  • doskonalenie umiejętności współpracy między uczniami, pracownikami szkoły, rodzicami i pracownikami Poradni

Harmonogram działań

  • Dnia 15 lutego 2019 r. w godzinach 9:00-13.00 szkolenie „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole” w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy nie brali udziału  w poprzedniej edycji w roku 2018. Celem szkolenia jest  przygotowanie do działań profilaktycznych w szkole? Prowadzenie: Marta Tęcza, Jagoda Ziober-Pękalska
  • Dnia 19 lutego 2019 r. w godzinach 9.00 – 12.00 warsztat dla uczestników przeszkolonych w poprzedniej edycji. Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki agresji i przemocy w szkole, dzielnie się doświadczeniem oraz wymiana dobrych praktyk między uczestnikami. Prowadzenie: Marta Tęcza, Jagoda Ziober-Pękalska
  • Luty-czerwiec 2019 r. – działania przeszkolonych w Poradni osób na terenie swoich szkół, ewentualne konsultacje z pracownikiem Poradni.
  • Dnia 04 czerwca 2019 r. w godzinach00 -13.00 spotkanie podsumowujące dla uczestników szkolenia „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole”. Celem jest podzielenie się wrażeniami z przeprowadzonych działań, wymiana dobrych praktyk, omówienie zaistniałych trudności oraz wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań. Prowadzenie: Marta Tęcza, Jagoda Ziober-Pękalska
  • Zamieszczenie sprawozdania z całej akcji na stornie internetowej Poradni w formie oraz terminie ustalonym wcześniej z uczestnikami.

Termin zgłoszenia uczestników (nauczyciela, 2 uczniów i rodzica) przez Dyrektorów szkół trwa do dnia 25 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza*

e-mailowo na adres marta.tecza@pzp.edu.pl

Formularz 2019 Wspólna sprawa – dla nowych uczestników , spotkanie 15.02.2019r.

Formularz kontynuacja Wspólna sprawadla uczestników z poprzedniej edycji, spotkanie 18.02.2019 r.

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu szkoły do udziału w nowej edycji akacji decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła uzyska informację zwrotną od pracownika Poradni.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie działań.

Więcej informacji w załączonym regulaminie.

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mailowy:  marta.tecza@pzp.edu.pl

Szanowni Państwo!

Już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, który odbędzie się w dniach  15-21.10.2018 r.,  pod hasłem „Bądź   architektem   swojego szczęścia”.

Inicjatywa ta kierowana jest do uczniów zainteresowanych planowaniem kariery zawodowej, wyboru dalszego kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej, Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach Czytaj dalej

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić wszystkich logopedów pracujących na terenie Powiatu Wrocławskiego na: POWIATOWE FORUM LOGOPEDÓW które odbędzie się 18.10.2018 roku w Starostwie Powiatowym, ul. Kościuszki 131, w godzinach 11.00-13.00 w sali numer 118 (I piętro).
Pragniemy, by organizowane przez nas Forum miało charakter cyklicznych spotkań i było miejscem wymiany poglądów i doświadczeń logopedycznych, z jakimi mamy do czynienia w codziennej pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Wierzymy, że współpraca środowiska logopedów może przynieść ogromne korzyści dla naszych podopiecznych.

Czytaj dalej

Rozpoczynamy zapisy do grupy socjoterapeutycznej. Zajęcia planujemy prowadzić w siedzibie głównej przy ul. Kościuszki 131 we Wrocławiu w godzinach popołudniowych w wybranym stałym dniu tygodnia. Ofertę adresujemy do uczniów w wieku 14+ z terenu Powiatu Wrocławskiego którzy posiadają wskazania do takiej formy terapii.
Chętnych prosimy o zgłaszanie swoich dzieci pod adresem mailowym kancelaria@pzp.edu.pl, w tytule maila prosimy napisać „socjoterapia – zgłoszenie” a w treści wyłącznie wiek i płeć dziecka (bez danych osobowych) oraz następujące sformułowanie: „Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji zwrotnej od Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych na ten adres mailowy po zakończeniu naboru”. Na zgłoszenia czekamy do 15.10.2018.