Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić wszystkich logopedów pracujących na terenie Powiatu Wrocławskiego na: POWIATOWE FORUM LOGOPEDÓW które odbędzie się 18.10.2018 roku w Starostwie Powiatowym, ul. Kościuszki 131, w godzinach 11.00-13.00 w sali numer 118 (I piętro).
Pragniemy, by organizowane przez nas Forum miało charakter cyklicznych spotkań i było miejscem wymiany poglądów i doświadczeń logopedycznych, z jakimi mamy do czynienia w codziennej pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Wierzymy, że współpraca środowiska logopedów może przynieść ogromne korzyści dla naszych podopiecznych.

Czytaj dalej

Rozpoczynamy zapisy do grupy socjoterapeutycznej. Zajęcia planujemy prowadzić w siedzibie głównej przy ul. Kościuszki 131 we Wrocławiu w godzinach popołudniowych w wybranym stałym dniu tygodnia. Ofertę adresujemy do uczniów w wieku 14+ z terenu Powiatu Wrocławskiego którzy posiadają wskazania do takiej formy terapii.
Chętnych prosimy o zgłaszanie swoich dzieci pod adresem mailowym kancelaria@pzp.edu.pl, w tytule maila prosimy napisać „socjoterapia – zgłoszenie” a w treści wyłącznie wiek i płeć dziecka (bez danych osobowych) oraz następujące sformułowanie: „Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji zwrotnej od Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych na ten adres mailowy po zakończeniu naboru”. Na zgłoszenia czekamy do 15.10.2018.

W Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu pojawiły się oznaczenia przestrzeni za pomocą pisma Braille’a. Na każdym z pomieszczeń znajduje się tabliczka z informację o numerze pomieszczenia i jego przeznaczeniu.

Treść, forma i układ tabliczek były konsultowane z Polskim Związkiem Niewidomych. Wprowadzenie takich udogodnień jest odpowiedzią na potrzeby klientów z dużą dysfunkcją wzroku, w szczególności rodziców dzieci które są przyprowadzane na diagnozę. Następnym etapem dostosowywania usług Zespołu Poradni do potrzeb wszystkich klientów będzie opracowanie specjalnych nakładek na wnioski i pozostałe dokumenty wypełniane przez rodzica.

 

W ubiegłym roku szkolnym 2017/2018 w ramach działań Naszej Poradni zrealizowana została akcja profilaktyczna przeciwko agresji i przemocy „Wspólna sprawa”.

W kwietniu 2018 r. odbyło się wspólne dla nauczycieli, uczniów i rodziców szkolenie „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole”. Było ono pierwszym punktem w harmonogramie Naszych działań. Szkolenie służyło pogłębieniu i uporządkowaniu wiedzy na temat agresji i przemocy oraz zainspirowaniu i przygotowaniu uczestników do dalszego działania w swoich szkołach. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby z 8 szkół/placówek. Uczestnicy aktywnie brali udział w szkoleniu, wstępnie zaplanowali działania w swojej szkole oraz otrzymali materiały pomocnicze do ich realizacji. Wszyscy zostali zaproszeni do udziału w kolejnym spotkaniu. Odbyło się ono w czerwcu. Przybyli na nie przedstawiciele z 7 szkół. Niestety nie wszyscy rodzice mogli ponownie się z nami spotkać. Uczestnicy podczas Naszego spotkania byli otwarci i aktywni. Okazało się, iż podjęli wiele ciekawych działań w swoich szkołach, które spotkały się z dużym zainteresowaniem, szczególnie uczniów. Uczniowie, rodzice i nauczyciele podzielili się swoimi dokonaniami i sukcesami, nowymi pomysłami, a także opowiedzieli trudach pracy związanej z zapobieganiem i rozwiązywaniem tak istotnych problemów, z którymi mierzy się chyba każda szkoła. Dawali sobie pozytywne wzmocnienia i wsparcie. Podczas akcji udało się stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów, spostrzeżeń oraz doświadczeń związanych z występowaniem agresji i przemocy w szkole.

Dziękujemy uczestnikom ze wszystkich szkół za obecność, aktywność, zaangażowanie we współtworzenie akcji. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Forum Pedagogów które odbędzie się w dniu 02.10.2018,

godzina  10.00 – ok. 12.00,

miejsce  – Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, sala 118.

 

W trakcie Forum podejmiemy tematy:

  • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i pomocy wynikającej
    z orzeczeń – prelegent p. Zdzisława Pietrus
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkołach dla dzieci cudzoziemców – prelegent
    p. Viktoriia Rachynska
  • Informacje bieżące dotyczące współpracy szkół z Zespołem Poradni – prowadzi p. Michał Iwan.

Kolejność wystąpień może ulec zmianie.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa z podaniem danych placówki;
zgłoszenie należy kierować na adres mailowy fp2018@pzp.edu.pl

Pozdrawiamy i zapraszamy,

Monika Goś, Beata Anklewicz – Sudoł