ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Doradztwo zawodowe


DZIAŁ DORADZTWA ZAWODOWEGO

Dział doradztwa zawodowego zajmuje się wspieraniem uczniów w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych i edukacyjnych.

  W dziale tym zatrudnieni są specjaliści – doradcy zawodowi – świadczący profesjonalną pomoc:

 •   psycholog – Agnieszka Milczarek
 •  psycholog – Justyna Posadzy
 •  pedagog – Anna Pawlaczyk
 •  pedagog – Elżbieta Mrozek

Swoją ofertę kierujemy do:

 • uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • rodziców,
 • nauczycieli i pedagogów szkolnych.

W ramach prowadzonych działań oferujemy:

Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

 •  indywidualne konsultacje i porady w sprawie wyboru kierunku dalszego kształcenia lub zawodu
 • pomoc uczniom przewlekle chorym i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyborze zawodu, w tym opiniowanie uczniów mających przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia zawodu
 • grupowe badania predyspozycji zawodowych połączone z indywidualnymi konsultacjami odbywającymi się na terenie szkół
 • indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych i możliwości poznawczych ucznia
 • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych aktywizujące do podjęcia decyzji zawodowej na temat poznania siebie, poznania świata zawodów i poznania ścieżek kształcenia,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas III i IV szkół ponadgimnazjalnych dotyczących przygotowania i aktywnego poruszania się na rynku pracy,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas III „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?”

Dla nauczycieli i pedagogów:

 •  indywidualne i grupowe spotkania informacyjno – konsultacyjne
 • udostępnianie informacji zawodowych i edukacyjnych
 • spotkania szkoleniowe dla rad pedagogicznych
 • udostępnianie materiałów wspierających szkolny system doradztwa zawodowego

kontakt i zapisy w siedzibie głównej poradni pod numerem telefonu 71 722 20 02


Oferta kształcenia na rok szkolny 2015/2016 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Sobótce

Zachęcamy uczniów klas III szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców do zapoznania się z oferta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Sobótce. Szkoła ma bardzo ciekawą ofertę kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym w klasach o profilu biologiczno – dietetycznym i humanistyczno – filmowym oraz w Technikum w zawodzie technik informatyk, technik obsługi turystycznej.


Oferta kształcenia na rok szkolny 2015/2016 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na rok szkolny 2015/2016 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Jest to jedyna szkoła w województwie dolnośląskim kształcąca w zawodzie technik hodowca koni. Szkoła w Krzyżowicach posiada ciekawe kierunki kształcenia. • Szkoła mieści się w pięknym odrestaurowanym pałacu, otoczona jest parkiem, panuje tu miła atmosfera sprzyjająca nauce. Na terenie szkoły mieści się stadnina koni.

Więcej informacji można zdobyć pod adresem: http://www.pzs-krzyzowice.wroc.pl/wordpress/dla-kandydatow/rekrutacja