Poznaj najnowsze aktualności dotyczące bieżącej pracy poradni.

Zachęcamy do szczególnie wnikliwego zapoznania się z informacjami dotyczącymi organizacji pracy podczas pandemii.