Poradnia w pierwszej kolejności udziela wsparcia dzieciom nieobjętym opieką instytucjonalną oraz uzupełnia pomoc udzielaną w placówkach o specyficzne formy terapii.

Obejmujemy opieką psychologiczną psychoterapeutyczną uczniów i ich rodziny, prowadzimy terapię Biofedback w sześciu lokalizacjach, prowadzimy terapię zaburzeń integracji sensorycznej.