ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02