ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Szanowni Klienci!

Dyrektor Zespołu Poradni uprzejmie informuje, że w trosce o zdrowie naszych Klientów oraz pracowników,
do poradni będą przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe.
Pracownik ma prawo odstąpić od badania i prowadzenia terapii dziecka u którego występują widoczne objawy chorobowe.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze odwoływanie umówionych diagnoz w przypadku chorób dzieci.
Pozwoli nam to na optymalne zarządzanie pulą dostępnych miejsc
i zaproponowanie możliwie szybkiego nowego terminu osobom odwołującym diagnozę.