Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Zwrotnie powinniście Państwo otrzymać informację mailową o zarejestrowanym zgłoszeniu i dalszymi informacjami. Jeśli taka wiadomość się nie pojawi, prosimy sprawdzić folder SPAMu.

  Imię i nazwisko Rodzica:

  Imię i nazwisko Dziecka:

  Czy dziecko po raz pierwszy będzie badane w PZPPP:

  W jakiej sprawie się kontaktujesz?

  Wskaż gminę w której mieszkasz:

  Wskaż w jakiej gminie Twoje dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły:

  UWAGA! JEŚLI TWOJE DZIECKO UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY POZA POWIATEM WROCŁAWSKIM, ZAPYTAJ W PLACÓWCE KTÓRA PORADNIA JEST WŁAŚCIWA DO UDZIELANIA POMOCY.

  W jakiej grupie wiekowej jest Twoje dziecko:

  Podaj adres e-mail rodzica:

  Podaj telefon kontaktowy rodzica:

  Opisz możliwie zwięźle rodzaj problemu z którym się zgłaszasz:


  KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH:
  HTTPS://PZP.EDU.PL/KLAUZULA-REALIZACJI-OBOWIAZKU-INFORMACJI-W-ZAKRESIE-OCHRONY-DANYCH-OSOB-FIZYCZNYCH