Uwaga – aktualnie ze względu na stan pandemii i konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom, ich rodzinom  naszym pracownikom, aby wejść do poradni po godzinie 15:00 należy zgłosić swoje przyjście telefonicznie sprzed budynku i oczekiwać na zejście pracownika poradni. Numery telefonów są wywieszone na drzwiach wejściowych.

Najczęściej przeprowadzenie diagnozy kończy się wydaniem opinii, którą będzie gotowa do odbioru najpóźniej 30 dni po zakończonym procesie diagnostycznym i zgromadzeniu potrzebnej dokumentacji. W godzinach pracy Kancelarii można telefonicznie zarejestrować dziecko na badanie. Zespół psychologów i pedagogów dokonuje badań w dni robocze pomiędzy godziną 8:00 a 18:00. Diagnozy odbywają się w siedzibie głównej Zespołu, we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, w bliskim sąsiedztwie Dworca Głównego PKP.

Wniosek o przebadanie można wypełnić na miejscu, przy pomocy pracownika Poradni.


UWAGA: rejestracja telefoniczna pod nr 71. 722 20 02
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 14:00, w środy w godz. 12:00 – 18:00

Po co w ogóle ta diagnoza..?

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone głównie w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Poradnia dokonuje diagnozy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej w zakresie określania:

  • poziomu rozwoju intelektualnego,
  • poziomu rozwoju dojrzałości szkolnej,
  • przyczyn trudności w nauce,
  • uzdolnień i mocnych stron dziecka,
  • podłoża zaburzeń rozwojowych (w tym autyzmu i zespołu Aspergera),
  • podłoża trudności emocjonalnych, wychowawczych,
  • predyspozycji zawodowych,
  • poziomu rozwoju mowy i trudności artykulacyjnych.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest przede wszystkim:


Do postawienia właściwej diagnozy i określenia najlepszej dla dziecka formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej niezbędna jest analiza dokumentacji dziecka (wyniki poprzednich badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, badań lekarskich specjalistycznych, opinii wychowawcy, nauczycieli itp.).

Podstawowe dokumenty, które należy dostarczyć na badanie w poradni można pobrać w zakładce „Procedury i dokumenty”).

UWAGA! DIAGNOZA ZAWSZE JEST PRZEPROWADZANA NA WNIOSEK RODZICA. Już od wielu lat szkoły i placówki nie kierują samodzielnie uczniów do poradni.Poradnia nie udostępnia także szkołom opinii będących wynikiem diagnozy. Decyzję o ewentualnym przekazaniu opinii do szkoły podejmuje rodzic lub pełnoletni uczeń.

Lokalizacja

Zespół Poradni ma swoją siedzibę w budynku
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131 – piętro IV.
 

Klienci Zespołu Poradni mogą korzystać z parkingu Starostwa Powiatowego, położonego bezpośrednio przy budynku. Na parkingu funkcjonuje system pobierający opłaty od drugiej godziny parkowania (pierwsza jest za darmo).

Kancelaria (gab. 448) jest czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:45 – 15:45, w środy w godz. 10:00 – 18:00

Obowiązuje rejonizacja – dzieci z placówek wrocławskich przyjmowane są w poradniach prowadzonych przez Miasto Wrocław https://www.wroclaw.pl/poradnie-psychologiczno-pedagogiczne-we-wroclawiu-adresy-telefony