Uczeń Zdolny – dokumenty do pobrania.

Praca z uczniem przybywającym z zagranicy.

Druki do pobrania.

Dla rodzica i dla szkoły:

Formularze zaświadczeń są wewnętrznymi dokumentami i zostały opracowane przez pracowników Poradni dla wygody naszych Klientów. Zawierają wszystkie elementy wymagane odpowiednimi Rozporządzeniami i wypełnienie ich daje pewność braku błędów. Oczywiście każdy lekarz wystawiający zaświadczenie może to zrobić na swoim druku. Jednakże w przypadku nieuwzględnienia w zaświadczeniu wszystkich treści wymaganych przez Rozporządzenia będziemy zobowiązani wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków, co z kolei może istotnie wydłużyć proces orzeczniczy. Zachęcamy do korzystania z udostępnionych formularzy.